Акумулатор на 24V обикновено се получава от 2 броя акумулатори на 12V свързани последователно. Поради неизбежните отклонения в параметрите между двата акумулатора никога няма равенство в напреженията им. Докато единия акумулатор все още не е зареден, другия вече се презарежда, което скъсява живота му в работни цикли. При разряд се получава обратното: докато единия акумулатор все още се разрежда , другия вече се преразрежда, което също скъсява живота му.

Представения модул изравнява акумулаторите при заряд и разряд до 0.02V, като по този начин значително удължава живота им. Изравняващият ток е до 5A.