Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

100W+100W Class D Усилвател

Продуктов код:  •  431-03  •  
Наличност:
не се доставя / произвежда повече.
Продуктът е разглеждан 22369 пъти от 28.11.2011.

 

Параметър Стойност
Работен клас КЛАС Д (CLASS D)
Работно напрежение - право (DC) ±12.5 V до ±30 V DC (при над ±32 V DC- спира работа)
Работно напрежение - променливо (АC), вграден грец ±9 V до ±21 V AC (при ±22,6 V AC - спира работа)
Максимален ток на канал
Номинална изходна мощност 2x100W (2x3ohm), 2x86W (2x4ohm) 10% THD ±27Vdc 
Честотна лента 20Hz~50kHz
Работна честота на чипа (тактова) 317 Khz
Ефективност (КПД) над 90% при максимална мощност
Защита от прегряване Изключване - Tj=150ºC, Включване - Tj=130ºC 

 

 

Предимства:

 • висока ефективнот (коефициент на полезно действие)
 • токова защита
 • защита от ниско захранващо напрежение - Typ. ±12.5V
 • защита от високо захранващо напрежение - Typ. ±32V
 • много малки нелинейни изкривявания от 20Hz до 50kHz
 • без мъртво време при превключване на крайните транзистори
 • плавен старт, няма пукане при включване, не трябва допълнителна платка с релета
 • много нисък ток в режим на изчакване - 65mА
 • може да се свърже w стерео (Singe Ended - SE) или мостов (Bridge-Tied Load - BTL) режим на работа
 • не е нужно инвертиране на сигнала от външно устройство при мостов режим (BTL)
 • фиксирано усилване от 30dB - SE и 36dB - BTL
 • висока изходна мощност
 • не се влияе от големи пулсации в захранващото напрежение
 • пълна защита от късо - закъсяване на изхода към захранващите линии и към масата
 • много малко отделява топлинa
 • вграден нискошумящ потенциометър на платката
 • вградения изправител позволява директно захранване с променливо напрежение
 • захранващият източник трябва да е само с 10% по-мощен от нужната изходна мощност

 

Приложения:

 • усилвател за телевизори
 • домашно кино
 • всякакъв вид аудио системи
 • замяна на изгорели стъпала в аудио системи за домa

 

 

Блокова схема на използваната интегрална схема TDA8920

 

 

ШИРОЧИННО ИМПУЛСНА МОДУЛАЦИЯ

Изходния сигнал на усилвателния чип е вирочинна модулация, носеща честота от 317kHz модулирана с входния аудио сигнал. Използвайки LC филтър от 2ри ред, този модулиран сигнал успява да се превърне в аналогов и да премине през говорителя като такъв.

Носещата честота може да бъде променяна с резистор на платката, но е препорчително да е в границите 300-350kHz

Ако няколко усилвателя работят заедно (примерно в домашно кино) е препоръчително да имат еднаква носеща честота на сигнала.

 

ЗАЩИТА

Усилвателя има следните защити:

 1. защита от прегряване (OTP)
 2. защита от късо и претоварване (OCP)
 3. WINDOW PROTECTION (WP)
 4. защита от пoвишаване на захранващото напрежение (OVP)
 5. защита от понижаване на захранващото напрежение (UVP)
 6. защита от несиметрия в захранващото напржение (UBP)

1.  OTP -  Ако температурата в интегралната схема се покачи до  150ºC, тя ще спре, докато се охлади до 130ºC

2. OCP - Усилвателя ограничава изходния ток до 8А на канал

Той различава кога изхода му е закъсен към захранващите напрежение или импеданса на говорителя намалява в следствие на протичащия ток през него.

Когато сме достигнали максималния изходен ток и имаме късо към захранванията, усилвателя прави рестартирания през 100ms. Отделената топлина е малка, поради малкото напълване на модулацията и той може да изкара в този режим сравнително дълго време.

Когато сме достигнали максималния изходен ток и няма късо съединение, усилвателя прави клипинг, увеличавайки изкривяванията в изхода. Къде ще започнат изкривяванията зависи от използваното захранващо напрежение.

3. WINDOW PROTECTION (WP)  - По време на старт, когато усилвателя преминава от режим изчакване(stand-by) в режим заглушаване (MUTE), усилвателя проверява изходите. Ако има късо съединение на някой от изходите към захранването, стартирането се преустановява и трябва да се премахне късото към захранващите линии и товара. Понеже проблема е установен преди да е пуснат усилвателя, няма да протекат големи тоци през крайното стъпало.  Този вид защита предпазва от късо на изхода към захранващите линии.

4. OVP - Когато захранващото напрежение се качи над ±33 Vdc усилвателя се спира правилно и няма пукане в говорителите. След 100ms се прави рестарт.

5. UVP - Когато захранващото напрежение се падне под ±12,5 Vdc усилвателя се спира правилно и няма пукане в говорителите. След 100ms се прави рестарт

6. UBP - Този вид защита сравнява 2те захранващи напрежения. Ако разликата стане по-голяма от 15% от сбора на 2те напрежения, усилвателя спира и прави рестарт след 100ms. Формулата е Vth(ub) ≈ 0.15 × (VDDA +VSSA).

Примерно при захранване  ±30Vdc тази разлика е 9V

 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНИ АУДИО ВХОДОВЕ

За по-малки смущения и максимална гъвкавост входовете на усилвателя са диференциални. 

При антипаралелно свързване на входовете лесно може да пуснете усилвателя в мостов режим (BTL). При това свързване теоретичната номинална мощност е 4 пъти по-голяма.

 

MUTE Вход

Напрежението на MUTE входа в графичен вид

 

 

ДРУГИ ДАННИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти