Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Трансфертер V6-12 • 12V/0.47A в кутия с 20см кабел и букса 2.1/5.5мм

Продуктов код:  •  003-23  •  
Производител:
Срок за доставка:
3 дни
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 9.05 лв. / 10.86 лв.
Продуктът е разглеждан 8387 пъти от 14.10.2014.
Документация
  V6-12.pdf
 

Трансфертер V6-12 в кутия с 20см кабел и букса 2.1/5.5мм

Устройствата V6-12 са галванично разделени преобразуватели на напрежение от 35-190V DC (или 25-135VAC) към 12V DC, с изходна мощност до 5.7W.

По-ценово ефективен модел, но без галванично разделяне е ТРАНСФЕРТЕР A6

 

Описание:

Импулсните преобразуватели „Трансфертер V6-12” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (switch, медиа конвертер и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от офазяване на клиентските кабели при широко разгънати трасета. Импулсните преобразуватели V6-12 са проектирани за висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват последните комутатори от „забиване”.


Приложения:

Основното приложение на Трансфертер V6-12 е в мрежите за рапространение на интернет, телефон и телевизионен сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:

– Захранване на интернет комутатор (Switch) 100Mbps

– Захранване на оптичен медиа конвертор (12V DC или 9V АС)

– Захранване на камери за видеонаблюдение без подсветка

– Захранване на измервателна и комутираща апаратура по интернет мрежата

 

Предимства:

 • Галванично разделяне на изходната от входната верига  ( повече от 1kV )
 • Варисторна защита на входната верига – 200Vdc
 • Вграден печатен предпазител
 • Наличие на мостов изправител, позволяващ захранване с изправено (DC) или променливо (AC) напрежение
 • Максимална защитеност от дефектиране на захранваното устройство
 • Последователно стартиране на линията
 • Закъснение при стартиране без необходимост от настройване
 • Без излишно забавяне на стартирането
 • Рестартиране на блокирал switch
 • КПД до 87%
 • Прецизна обратна връзка с оптрон
 • Дебел изходен кабел - 2 x 0,3mm2
 • Използваната схема поддържа GREEN MODE и оптимизиране на консумацията според товара


 За повече информация виж приложения документ V6-12 !

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти