Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Трансфертер V10-5 • 9W/5V с 20см кабел и букса USB-C

Продуктов код:  •  003-72  •  
Производител:
На склад:
2
Срок за доставка на допълнителни количества:
до 3 дни.
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 17.00 лв. / 20.40 лв.
Продуктът е разглеждан 0 пъти от 16.08.2021.
Документация
  V10-5.pdf
 

Трансфертер V10-5 •  9W/5V с 20см кабел и букса USB-C

Устройствата V10-5 са галванично разделени преобразуватели на напрежение от 35-190V DC (или 25-155VAC) към 5V DC, с изходна мощност до 9W.

 

Описание:

Импулсните преобразуватели „Трансфертер V10-5” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (switch, медиа конвертер, камера за видеонаблюдение и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от офазяване на клиентските кабели при широко разгънати трасета или в случая с видеокамери - смущение с хоризонтални линии. Импулсните преобразуватели V10 са проектирани за висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват последните комутатори от „забиване”. И при това не е необходимо ръчно настройване на закъснения – преобразувателят стартира в необходимия момент, без да внася излишно забавяне.

 

Приложение:

Основното приложение на Трансфертер V10-5 е в мрежите за рапространение на интернет, телефон и телевизионен сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:

– Захранване на интернет комутатор (Switch) 100Mbps или 1000Mbps

– Захранване на безжичен рутер (access point)

– Захранване на оптичен медиа конвертор

– Захранване на камери за видеонаблюдение с инфрачервена (ИЧ / IR) подсветка

– Захранване на измервателна и комутираща апаратура по интернет мрежата

 

Предимства:

 • Галванично разделяне на изходната от входната верига
 • Варисторна защита на входната верига – 200Vdc
 • Наличие на мостов изправител, позволяващ захранване с изправено (DC) или променливо (AC) напрежение
 • Максимална защитеност от дефектиране на захранваното устройство
 • Последователно стартиране на линията
 • Закъснение при стартиране без необходимост от настройване
 • Без излишно забавяне на стартирането
 • Рестартиране на блокирал* switch
 • КПД до 73%
 • Прецизна обратна връзка с оптрон
 • Дебел изходен кабел - 2x 0.3mm2

 

  За повече информация виж приложения документ V10-5 !

 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти