Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Захранващ блок HPS90 90V 2.7A

Продуктов код:  •  001-38  •  
Производител:
Гаранция:
24 месеца
Наличност:
54
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 109.00 лв. / 130.80 лв.
Продуктът е разглеждан 2920 пъти от 01.06.2016.

Захранващ блок HPS90 90V 2.7A за индустриални приложения и машини

Общи сведения

Захранващите блокове от серията HPS са разработени за вграждане в машини и различни индустриални приложения. Надеждността им се основава на дългогодишния ни опит от производство на захранвания за телекомуникационни мрежи, които работят в постоянен 24/7 режим.

В захранващия блок за вградени множество защити по вход и изход, както и температурна защита. Изградена е светодиодна индикация на натоварването, която позволява лесно да се следи режима на работа. Захранванията HPS позволяват работа на максимален ток над номиналните стойности за кратки периоди. Работата в границите на номиналния ток гарантира надеждната работа на блока.

Изходното напрежение е стабилизирано и не се влияе от измененията на входното напрежение. При претоварване захранването ще ограничи изходния ток до максималната му стойност и ще намаля изходното напрежение до достигане на напрежението на изключване. Тогава блокът изключва и следва период от 25-30 секунди изчакване. След това захранването прави опит за включване в продължение на 2 секунди. Ако опитът е неуспешен (претоварване или късо съединение в изхода) следва ново изчакване и последващ опит за включване. Този процес продължава до отстраняване на проблема. Включването на захранването е моментално с подаване на входното напрежение.

 

 

Параметър Стойност
Входно напрежение 180-250 Vac
Минимално входно напрежение при 50% товар 160 Vac
Минимално входно напрежение при 100% товар 180 Vac
Изходно напрежение (постоянно) 90 +/-1V DC
Номинален изходен ток 2.7A +/- 0.1A
Минимално изходно напрежение (претоварване) 83 +/-2V DC
Максимален изходен ток 3.2A +/- 0.1A
Номинална изходна мощност 240W
КПД [%] 85-90%
Време за стартиране моментално
Време на задържане при претоварване 2 секунди
Време за рестартиране при претоварване 25-30 секунди
Защита от късо съединение възстановяема
Защита от понижено изходно напрежение възстановяема
Защита от повишено входно напрежение варистор 250Vac фаза-нула, варистори 2х750Vdc фаза-земя и нула-земя
Защита от пренапрежение в изхода варистор 200Vdc
Температурна защита възстановяема
Светодиодна индикация - 6 LED

- изчакване                    (червен светодиод)
- включен                       (зелен светодиод)
- натоварване > 20%  (зелен светодиод)
- натоварване > 40%  (зелен светодиод)
- натоварване > 60%  (жълт светодиод)
- натоварване > 80%  (червен светодиод)

Габаритни размери [mm] 106х126х63


 

Стабилност

Изходното напрежение е константно, както при максимално натоварване, така и на празен ход.
Същото важи и при плавни или резки промени на входното напрежение от 180Vac до 250Vac.
При изходна мощност под 40%, захранващия блок може да работи и със 160Vac входно напрежение.


Индикации

При подадено мрежово напрежение захранването е в един от следните режими: 

- Светеща червена – захранването е режим на изчакване след задействана защита (по късо съединение, претоварване или температура) и следва да стартира до 30 секунди. 
- Светеща зелена – захранването е успяло да се установи и работи нормално. Следващите четири индикации светят според натоварването на изхода - ако е повече от 20%, 40%, 60% или 80%.
- Светеща червена и светващи за по 1-2 секунди другите 5 индикации през около 20-30 секунди – захранването се рестартира и не може да установи изходното напрежение нормално, поради претоварване или късо съединение.

 • На показаната анимация, времето в състояние OFF е съкратено на 2 секунди вместо 30, за по-добро онагледяване.Рестартиране

Рестартирането е през период от 25-30 секунди и се предизвиква от: 
- Кратко прекъсване на входното напрежение 
- Прекъсване и възобновяване на електрозахранването 
- Недостатъчно входно напрежение 
- Претоварване 
- Късо съединение на изхода 

Охлаждане

Охлаждането е принудително с двойно-лагерен (double ball bearing) вентилатор YM1208PHB2.
При монтаж в затворено пространство и максимално натоварване на захранването се препоръчва осигуряване на свободен обем от 12 литра или вентилационни отвори на кутията, в която се монтира. 

 

Включване към мрежата:

 

 • Присъединяването на захранването в електропреносната мрежа е направено електрически изолирано и надеждно посредством кабел IEC C13 (стандартен компютърен кабел).  Кабелът е включен в комплекта към захранването.
 • Прекъсвач за включване, изключване и рестартиране.
 • Изходните проводници завършват с лустер-клема 2x (2.5 - 4)mm2


 

ЗАЩИТИ

 • Вградените в изхода варистор и диод, сформират своеобразна защита от пренапрежениеобратно напрежение и офазяване, предпазвайки захранването от дефектиране. 


             

  

 

 

 

 • На входа е реализирана защита с варистор 275Vac(390Vdc) фаза-нула, варистори 2х530Vac(750Vdc) фаза-земя и нула-земя
  По този начин се осигурява защита от токови удари и повишаване на входното напрежение над 250Vac.
 • Два предпазителя, за да може при сработване на който и да е от варисторите да се прекъсне веригата.
 • Два CY кондензатора за филтриране на високочестотни смущения от и към мрежата
 • Входен диференциален EMI филтър, намаляващ смущенията към мрежата.
 • CY кондензатор от средна точка на изправеното и филтрирано мрежово напрежение към земя.

 


От логическите защити са реализирани:

 • Защита от понижаване на изходното напрежение.
 • Защита от повишаване на изходното напрежение.
 • Защита от претоварване.
 • Защита от късо съединение.
 • Обработка на токовите прекъсвания, включваща саморестартиране в случай на нужда

 • Термична защита: захранващият блок се изключва, когато температурата на компонентите,които излъчват най-силно топлина, достигне 90 градуса. По-този начин модулът е защитен от прегряване при прекъснал или блокирал вентилатор. След спадане на температурата до около 70 градуса модулът възстановаява работата си.
 • Черният изходен проводник (минус) е свързан към корпуса (металната кутия) на захранването и към 3тият пин (средния пин) на входния конектор, който осигурява заземяването на устройството.


 

ТОЛЕРАНС

Възможни са производствени отклонения до +/-0.5V за изходното напрежение.

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти