Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Комплект Class D Усилвател 250W със захранващ блок

Продуктов код:  •  011-10  •  
Производител:
Наличност:
4
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 290.00 лв. / 348.00 лв.
Продуктът е разглеждан 5645 пъти от 31.05.2016.

Комплект Class D Усилвател 250W със захранващ блок

• Продуктът се произвежда от  ЗАХРАНВАНЕ КОМ

Модулът е съставен от продуктите
МОНО БЛОК 250W CLASS D АУДИО УСИЛВАТЕЛ С IRS2092 И IRFI4019H-117P   и   ДВУПОЛЯРЕН ИЗПРАВИТЕЛЕН БЛОК ДО +/-58V DC ЗА АУДИО УСИЛВАТЕЛ
Разположени са върху алуминиева планка с дебелина 5мм и размери 81мм х 124мм. Планката се монтира към панел(дъно) с четири болта (М4). Разстоянията между монтажните резбови отвори на планката са дадени в приложения pdf файл: Aluminium Plate Bottom_Rev1b.pdf

Направено е опроводяване на:
- захранването на защитната схема за говорителя: 3 * кабел сив  0.15мм2
- положителното захранване на усилвателя: кабел червен 1.5мм2
- отрицателното захранване на усилвателя: кабел син 1.5мм2
- масата GND на усилвателя: кабел черен 1.5мм

Опроводяването към мрежов трансформатор и предусилвател е дадено в проложения pdf файл: Connection Diagram - Module AMP-PSU.pdf

Аксесоари за опроводяване към трансформатор и предусилвател са добавени към комплекта.

Модулът се захранва с променливото напрежение от две еднакви мощни вторични намотки на мрежов трансформатор с номинална мощност от 300-350VA за 250W изходна мощност .

Параметър Стойност
Работно напрежение (AC) 34Vmin до 41Vmax  AC
Номинално работно напрежение (АC) 39V  AC
Работно напрежение (DC) +/-48Vmin до +/-58Vmax  DC
Номинално работно напрежение (DC) +/-55V  DC
Номинална изходна мощност 1x130W (8ohm)
1x165W (6ohm)
1x250W (4ohm)
Входна чувствителност 3.2Vrms
Размери на модула (мм) 185 * 81 * 71(височина)
Тегло на модула (гр) 670

 

Предимства:

 • Компактност
 • Висока ефективност: до 90% при максимална мощност.
 • Малко отделена топлинa при максимална мощност. Директният монтаж към метално дъно или стена е напълно достатъчен за охлаждането на стъпалото.
 • Малки нелинейни изкривявания;
 • Термична защита (при 100 градуса С). Осъществена e с терморезистор TH1 монтиран в отвор на алуминиевото тяло;
 • Защита от ниско захранващо напрежение: настроена на 39V. Под тази стойност на захранващото напрежение драйвера спира автогенерациите
 • Защита от високо захранващо напрежение: настроена на 62V. Над тази стойност на захранващото напрежение драйвера спира автогенерациите
 • Защита от късо в изхода: настроена на около 29A. Стойността на тока през товара при максимална мощност е около 12 ампера.
 • Защита на говорителя при евентуална повреда на стъпалото (използва мощно реле с параметри на контакта: Ag Alloy 16A/250VAC).
  Изпълнява следните функции:
  - защита от DC напрежение в изхода: изключва говорителя от усилвателя при DC напрежение в изхода по-голямо от +/-1.8V
  - закъснение на включване на говорителя към стъпалото при подаване на захранващо напрежение: 5 секунди
  - закъснение на изключване на говорителя към стъпалото при отпадане на захранващото напрежение: 20ms (0.02 секунди)

 

Описание на клеми и конектори върху голямата платка:

 • клема Т4: изход
 • клема Т1: +Vc, положително захранващо напрежение
 • клема Т3: -Vc, отрицателно захранващо напрежение
 • клема Т2: GND, захранваща маса
 • конектор CN3: пин1-анод, пин2-кадод. Възможност за включване на LED, за индикация на включено или изключено изходно реле. (свързан или не товар към изхода)
  Когато товара не е включен към изхода (релето не е задействано), LED свети. Светенето на LED показва закъснението на включване на товара към изхода, както и активирането на защитата от DC напрежение в изхода на усилвателя.
   
 • конектор CN1: пин1-AC1, пин2-GND, пин3-AC2. Захранване за защитната схема с изходното реле. Захранва се с променливо напрежение.
  AC1, AC2 са изводите на вторичните намотки на трансформатора, включени към захранващият блок на усилвателя. GND е средната точка (общият извод на двете вторични намотки)
 • конектор CN2: пин1-Input, пин2-GND. Вход за аналоговият сигнал.
  Сигналът преминава през прехвърлящ кондензатор, съставен от четири керамични кондензатора (4*22uF/25V/X5R) и един полипропиленов 100nF/275V AC/MKP.
  Усилвателят е инвертиращ, с входен импеданс от 12к. Полипропиленивият кондензатор има много добри параметри и е идеален за прехвърлящ в аудио схеми.
  В случая керамичните кондензатори с общ капацитет 88uF спомагат за доброто прехвърляне на сигнала в ниските честоти (20~200Hz), а полипропиленовия кондензатор от 100nF подобрява  прехвърлянето на сигналите с честоти над 200Hz (200~20 000Hz).
  От долната страна на платката, близо до керамичните кондензатори, се намира джъмпера J2. Окъсяването му с капка калай води до окъсяване на съставният прехвърлящ кондензатор (в случай на нужда).

 • конектор CN4: пин1(+Vamp), пин2-GND, пин3(-Vamp) - стабилизирано двуполярно захранване +/-13.6V за външен предусилвател с максимален изходен ток до +/-10mA.
  Усилвателя в клас Д е инвертиращ, с коефициент на усилване по напрежение 10. Избрана е тази стойност от съображение за по-добър динамичен обхват.
  Мощност от 250W върху товар 4 ома се получава при напрежение на изхода на усилвателя 31.6Vrms.
  Следователно за пълна мощност е нужно входно напрежение 3.16Vrms. Стандартните източници на сигнал предоставят 1Vrms в изхода си.
  Необходим е предусилвател с коефициент на усилване по напрежение 3.16 или малко по-голям: 3.4 (за запас).
  Ако предусилвателя е инвертиращ, ще се изпълнят две желани изисквания:
  - общият усилвател (предусилвател + крайно стъпало в клас Д) ще бъде неинвертиращ сигнала усилвател
  - предусилвателя като инвертиращ има по-добри показатели ( по-малки нелинейни изкривявания ), тъй като входният капацитет на инвертиращия му вход не се модулира от постъпващия аудио сигнал.

Подходящ инвертиращ предусилвател  за представения модул, може да намерите тук.

 

 

Описание на конекторите върху малката платка:

 • конектор CN1: пин1-Input, пин2-GND - директен вход за аналоговия сигнал.
  В случай, че не е нужно аналоговия сигнал да преминава през прехвърлящия кондензатор на голямата платка, е възможно той да бъде подаден директно тук.
  Добре би било джъмпера J2 от долната страна на малката платка да бъде разпоен, за да не се подава излишно аудио сигнала до голямата платка.
  Трябва да се има в предвид, че поради липсата на прехвърлящ кондензатор върху малката платка, подаденият сигнал не трябва да има постоянна (DC) съставка. В противен случай ще се задейства защитата от DC напрежение в изхода на усилвателя.
   
 • конектор CN2: пин1-SHD, пин2-GND - свързването на двата пина заедно довежда до спиране на автогенерациите в изхода, т.е. stand-by режим.
  За целта може да се ползва двупозиционен микро ключ.

Индикация върху малката платка:

 • DL1: output active - светодиод, зелен, слабо светещ, индикатор за нормален работен режим.
 • DL2: protection indicator - светодиод, червен, силно светещ, индикатор в режим stand-by или за включена защита от:
  -  ниско захранващо напрежение
  -  
  високо захранващо напрежение
  -  
  късо в изхода
  -  температура на алуминиевата плочка по-голяма от 100 °С
  При задействане на която и да е от защитите, реакцията на 
  драйверният чип е да спре генерациите към крайните транзистори.
  При късо в изхода генерациите спират за около секунда, след което се подновяват за много кратко време. Ако изхода продължава да бъде окъсен, генерациите отново спират и т.н.

Приложения:

 • усилвател с високо качество за хобисти
 • усилвател за пасивни Суб Буфери (subwoofer)
 • усилвател за домашно кино (home theatre audio)
 • замяна на крайните стъпала на различни устройства


Препоръки:

 

1. Задължително е да се осигури "мек старт" на трансформатора, който ще се използва за захранване на модула, особено ако е тороидален (не е представено на диаграмата по-долу).
След изключване на тороидалния трансформатор от мрежата, магнитопроводът му остава намагнитен малко или много (зависи в кой момент от периода на синусидалното мрежово напрежение е бил изключен). При повторно включване , ако потенциала на мрежовото напрежение е твърде различен от този в момента на изключване, може да се получи пусков ток от порядъка на десетки пъти по-голям от номиналния за трансформатора, т.нар. inrush current peak. Това се случва в кратък период от време, но "стреса" за трасформатора е голям особено ако е натоварен с изправител с голям капацитивен филтър, както е в случая. "Стреса" за диодния изправител и електролитните кондензатори също не е малък. Предпазител, дори с 5 до 8 пъти по-голяма токова стойност от номиналната дефектира в тези случаи твърде често. Използването на обикновен термистор NTC предназначен за inrush current limiter е добра идея и върши работа при маломощни трансформатори и импулсни захранвания, но не и в този случай. Принципа на работа на термистора е да подържа висока стойност на активното си съпротивление при ниска температура (5-25 ома при 25 градуса С), а при нагряване (по време на работа на трансформатора) да го намалява в пъти (0.2-0.5 ома при 50-60 градуса градуса С). Недостатък е времето необходимо за охлаждане на загретия термистор след изключване: 1 до 2 минути. Ако през това време се включи трансформатора отново към мрежата, термистора ще е с ниско съпротивление, няма да може да ограничи началния пусков ток и ще дефектира. Има няколко начина за ефективно ограничаване на inrush current peak на тороидалните трансформатори, като най простия и лесно достъпен е чрез използване на ограничаващ мощен резистор (50-100 ома/20-30W) и реле, чийто контакт да окъси резистора след определено време (1-2 секунди). В този случай пиковата стойност на пусковия ток ще бъде 230V*1.4/R. При 62 ома резистор, пиковия ток е 5 ампера, а мощността върху резистора: 850W. Тази мощност много бързо спада (за няколко десети от секундата), така че е достатъчно резистора да бъде само няколко десетки вата. Управлението на релето става чрез обикновена схема с таймер.

2. Входните кабели за аудио сигнала е препоръчително да са екранирани.


3. Сигналът, връщащ се от говорителя, трябва да се свърже в масата на двуполярния захранващ блок (клема GND SP_Rtrn).
   (свързва се в най-нискоомната точка на цялата система, която всъщност е средната точка на електролитните кондензатори с голям капацитет, монтирани на захранващия блок).


4. Алуминиевата планка е свързана с жълто-зелен кабел към пад "Chassis" върху захранващия блок. Самата планка трябва да контактува с металната кутия, в която ще се разположи модула.
Металната кутия трябва да се "заземи", т.е. да се свърже към извода "E" на мрежовия конектор. Масата GND и пада "Chassis" са свързани заедно през резистор 10 ома /1W, намиращ се от долната страна на захранващия блок.


5. Масата на аналоговия вход не трябва да се свързва към шаси. Входният "чинч" е добре да се монтира на подложка от непроводящ материал (пластмаса, нефолиран стъклотекстолит, гетинакс или др.)


Неспазването на препоръките в точки 2,3,4,5 може да доведе до намаляване на шумоустойчивостта и появата на 100Hz "брум" в изхода на усилвателя.


 

 


 

 

 

 

 

Аксесоари, включени в комплекта:

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти