Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Контролер за времеви цикъл ON(1-999сек) / OFF(1-999сек) с реле на изхода

Продуктов код:  •  724-01  •  
Производител:
Наличност:
17
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 15.90 лв. / 19.08 лв.
2 - 4 бр. : 14.90 лв. / 17.88 лв.
≥ 5 бр. : 12.90 лв. / 15.48 лв.
Продуктът е разглеждан 7498 пъти от 05.06.2015.

Контролер за времеви цикъл ON(1-999сек) / OFF(1-999сек) с реле на изхода

Модулът може в безкраен цикъл да комутира товар за времена  T1(ON)=X секунди(от 1 до 999) и T2(OFF)=Y секунди(от 1 до 999)

Особености:

 • захранващо напрежение : 12V DC
 • максимално захранващо напрежение: 15V DC
 • защита от обратно свързване на захр. напрежение
 • Параметри на релето в изхода:
  - управление DC12V,
  - комутиращ контакт нормално затворен COM+CB :10A/250VAC или 10A/30VDC, 
  - комутиращ контакт нормално отворен  COM+CK  :10A/250VAC или 10A/30VDC
  (Препоръчва се релето да се ползва до токове не по-големи от 5А)
 • при включено реле за време T1(ON) имаме контакт между клемите COM и CK
 • при изключено реле за време T2(OFF) имаме контакт между клемите COM и CB
 • консумация при изключено реле : 15-20mA
 • консумация при включено реле : 45-55mA
 • при захранен модул и изключено реле свети само червения светодиод,при включено реле светва и синия светодиод.
 • размери : 65.2х36х20 мм
 • диаметър на монтажни отвори: 3мм
 • разтояния между монтажните отвори: 58.9х29.3

 

Програмиране на времеви цикъл:

 • Включва се модулът към захранване.
 • Стартира се цикъл : 4 секунди включено реле/5 секунди изключено реле т.е заводската настройка.(може да бъде и различна от споменатата)
   
 • С натискане на десния бутон и модулът преминава в един от двата режима, в зависимост в кой момент по време на работния цикъл сме натиснали десният бутон :
  - програмиране на времето T2(OFF) в секунди  /т.е. изключено реле, като свети само червения светодиод/
  - програмиране на времето T1(ON) в секунди  /т.е. включено реле, като светят и червения и синия светодиоди/

  Приемаме че сме в режим на програмиране на времето T2(OFF) от 1 до 999 секунди.
  С последстващо натискане на десния бутон променяме стотиците от 0 до 9.
  С еднократното натискане на левия бутон се преминава към десетиците, като настройката им от 0 до 9 става с последстващото натискане на десния бутон.
  С еднократното натискане на левия бутон се преминава към единиците, като настройката им от 0 до 9 става с последстващото натискане на десния бутон.
  С еднократното натискане на левия бутон се преминава към стотиците в следващият режим (програмиране на времето T1(ON) от 1 до 999 секунди),
  като настройката им от 0 до 9 става с последстващото натискане на десния бутон.
  С еднократното натискане на левия бутон се преминава към десетиците, като настройката им от 0 до 9 става с последстващото натискане на десния бутон.
  С еднократното натискане на левия бутон се преминава към единиците, като настройката им от 0 до 9 става с последстващото натискане на десния бутон.

  Т.е. с всяко натискане на ляв бутон преминаваме последователно през стотициT2(OFF) / десетициT2(OFF) / единициT2(OFF) / стотициT1(ON) / десетициT1(ON) / единициT1(ON) и т.н.
  С използването на десен бутон се отброява стойност от 0 до 9 за всяка фиксирана с ляв бутон позиция.
   
 • За да потвърдим (запаметим) даден цикъл е необходимо да рестартираме модула т.е. да го изключим от захранване.
 • включва се отново модулът към захранване.
 • стартира се новия цикъл

 

Приложения:

Модулът е удобен за всякакви приложения ,в които даден товар трябва да бъде включван и изключван за дадени времена(от 1 до 999 сек), в непрекъснат цикъл.

 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти