Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Детектор за светлина с фоторезистор

Продуктов код:  •  4812-04  •  
Производител:
Наличност:
6
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 3.45 лв. / 4.14 лв.
2 - 4 бр. : 3.15 лв. / 3.78 лв.
≥ 5 бр. : 2.55 лв. / 3.06 лв.
Продуктът е разглеждан 4311 пъти от 22.01.2016.
Документация
  GL55 Series Photoresistor.pdf
 

Детектор за светлина с фоторезистор  

Описание

Модулът е изграден на базата на фоторезисторен сензор с пик във видимия спектър на 540nm.
Реализирано е звено с компаратор LM393, което да задейства сигнал логическа "0" на цифровия изход D0 при интензитет на светлинния поток по-голям от прага настроен с тример потенциометъра.
При завъртане на тримера по посока на часовниковата стрелка, чувствителността нараства и обратно.
Захранващото напрежение е в диапазон: 3.3V - 5V. Консумацията на модула не надвишава 10мА.
Индикатор (жълт светодиод) за включен към захранване модул. Индикатор  (червен светодиод) за отчитане на светлинен поток по-голям от прага настроен с тример потенциометъра.
Индикатор  (червен светодиод) свети при логическа "0" на цифровия изход D0.

Описание на пиновете на изходната рейка:

VCC - захранващо напрежение: 3.3V - 5V
GND - 0V
D0 - "цифров" изход с две нива: лог."0"=160mV,  лог."1"= VCC
A0 - аналогов изход с напрежение обратнопропорционално на интензитета на светлинния поток. Диапазон на изходното напрежение 100mV - VCC

Приложения

 • Уреди за отчитане на светлина
 • Уреди за сигнализация (аларма)
 • Потребителска електроника 
 • Системи за автоматичен контрол

Предимства

 • Ниска цена
 • Лесна употреба в дискретни схеми без нужда от микроконтролер
 • Дълъг експлатационен период
 • Цифров изход (изход на LM393) с товароспособност 10-12mA за контрол на релета с малка консумация, логически схеми, процесори и др.
 • Аналогов изход с ниска товароспособност удобен за пряко следене на интензитета на светлинния поток. При максимален интензитет A0=100mV, при отсъствие на светлина A0=VCC
 • Светодиодна индикация за отчитане на светлинно ниво над зададен праг
 • Светодиодна индикация на захранването
 • Размери на платката на модула: 30x15 x8mm(височина на елементи и спойки)
 • Растер на свързващата рейка: 2.54mm (0.1 inch)

 

Продуктът се намира в категории: