Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Стерео предусилвател инвертиращ с TL072

Продуктов код:  •  011-08  •  
Производител:
Наличност:
3
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 36.67 лв. / 44.00 лв.
Продуктът е разглеждан 4061 пъти от 26.05.2016.
Документация
  TL072.pdf
 

Стерео предусилвател инвертиращ с TL072

• Продуктът се произвежда от  ЗАХРАНВАНЕ КОМ

Предусилвателя е разработен за стерео вариант на продуктите   МОНО БЛОК 125W CLASS D АУДИО УСИЛВАТЕЛ С IRS2092 И IRFI4212H-117P   и   МОНО БЛОК 250W CLASS D АУДИО УСИЛВАТЕЛ С IRS2092 И IRFI4019H-117P 

Параметър Стойност
Захранващо напрежение (DC) +/-10V  ~  +/-15V
Максимално входно напрежение (АC) 1.55V RMS  (при захранване +/-10V )
2.6V RMS  (при захранване +/-15V )
Коефициент на усилване по напрежение 2.8min ~ 3.4max (зависи от позицията на потенциометъра)
Максимално  изходно напрежение (AC) 3.4 * Uin,max
Честотна лента 20Hz~100kHz (-0.3dB)
Размери на платката (мм) 68.5 * 26.5
Габаритни размери (мм) 68.5 * 50 * 25

 

Предимства:

 • компактност
 • лесен монтаж: чрез монтаж на потенциометъра на панел.
 • съставни прехвърлящи входни кондензатори : 3 * 22uF/X5R + 1 * 100nF/MKP.
 • възможност за избор между прехвърлящ кондензатор и активно input-zero-offset-DC-servo (чрез запояване/разпояване на smd джъмпери)
 • възможност за избор между нормалния изход push-pull на TL072 и single-end class A изход (чрез запояване/разпояване на резистори R7 и R20)
 • добро екраниране: медният слой в горната страна на платката е схемния GND 
 • самостоятелно захранване на всеки от каналите през CN5 и CN6. Предусилвателя е разработен за гореспоменатите крайни стъпала, всяко от които съдържа двуполярен захранващ блок, предназначен за захранване нa моно предусилвател. В случая, два моно предусилвателя са събрани на една платка със стерео потенциометър.

             

Описание на конекторите:

 • конектор CN1: пин1(Input), пин2-GND. Вход за аналоговият сигнал на канал 1.
 • конектор CN3: пин1(Output), пин2-GND. Изход за аналоговият сигнал на канал 1.
 • конектор CN5: пин1(+Vamp), пин2-GND, пин3(-Vamp). Двуполярно захранване за канал 1.

 • P1 - свързан през резистор 100 ома за схемната маса GND. Свързва се с проводник към корпуса на потенциометъра т.е. към шасито на системата. 

 • конектор CN2: пин1(Input), пин2-GND. Вход за аналоговият сигнал на канал 2.
 • конектор CN4: пин1(Output), пин2-GND. Изход за аналоговият сигнал на канал 2.
 • конектор CN6: пин1(+Vamp), пин2-GND, пин3(-Vamp). Двуполярно захранване за канал 2.


Принципна схема

Възможност за избор между прехвърлящ кондензатор и активно input-zero-offset-DC-servo:

Ако не е нужно сигналът да преминава през съставния прехвърлящ кондензатор, може да се ползва активно zero-offset-DC-servo.
Достатъчно е да се преконфигурират джъмперите J1,J2,J3,J4,J5,J6 на канал 1  и  джъмперите J7,J8,J9,J10,J11,J12 на канал 2

active DC servo   :  (J1,J7 - OFF),   (J2,J8 - OFF),   (J3,J9 - OFF),   (J4,J10 - ON),   (J5,J11 - OFF),   (J6,J12 - ON)

passive capacitor:  (J1,J7 - ON),   (J2,J8 - ON),   (J3,J9 - ON),   (J4,J10 - OFF),   (J5,J11 - ON),   (J6,J12 - OFF)

При източник с нискоомен изход (няколко десетки ома) и стойност на резисторите R1,R14=330R , серво схемата ще може да компенсира около +/-40mV DC напрежение на входoвете на предусилвателя при потенциометър позициониран на максимум.При по-големи стойности на R1,R14 компенсацията ще бъде по-голяма, но ще има по-голяма загуба на полезен сигнал в R1,R14. По принцип е нужно да се компенсира DC offset на изходния операционен усилвател на източника на аналогов сигнал, който е в порядъка на няколко миливолта. Затова достатъчна стойност за R1,R14 е дори 100R.

Възможност за избор между push-pull изход на TL072 и single-end изход в class A:

Тока на покой през изходните транзистори NPN и PNP на всеки от операционните усилватели в TL072 е 0.675mA.
За крайните мощни стъпала в клас А режим, е нужно при максимален ток в товара през крайните транзистори да остане поне 15% от първоначалния ток на покой.
За предусилвателни стъпала в клас А режим е необходимо тока на покой през крайните транзистори да бъде няколко пъти по-голям от максималния товарен ток.
При товар на предусивателя 10 килоома (т.е. входното съпротивление на крайното стъпало) и изходно напрежение на TL072  6.75V, товарния ток ще има максимална стойност от 0.675mA.
Товарния ток се изравнява с тока на покой и работния режим е клас Б. За да се избегне това се поставя генератора на ток с Q1(Q2), който "изисква" от NPN транзистора вътре в TL072  3mA ток на покой.
Другия транзистор PNP (вътре в TL072) е силно запушен и вече не участва в работата на схемата. При размах 10V на изходното напрежение и товар 10k, товарния ток е 1mA и е 3 пъти по-малък от тока на покой. Ако не е нужно да се ползва single-end изход в class A, може да се демонтират резисторите R7,R14.

 

Приложения:

 • стерео предусилвател за мощни аудио крайни стъпала
 • стерео инвертиращ усилвател за аудио сигнали с коефициент на усилване 2.8 ~ 3.4 пъти
 • стерео инвертиращ усилвател за други сигнали с честотна лента до 800kHz  и с коефициент на усилване 2.8 ~ 3.4 пъти


Начин на свързване:

 

Свързането към два  МОНО БЛОК 125W CLASS D АУДИО УСИЛВАТЕЛ С IRS2092 И IRFI4212H-117P   или два   МОНО БЛОК 250W CLASS D АУДИО УСИЛВАТЕЛ С IRS2092 И IRFI4019H-117P   става по диаграмата по-долу.


Свързването към друг вид крайни стъпала е аналогично. Необходимо е единствено да се осигури двуполярно захранващо напрежение от +/-10V до +/-15V на двата конектора CN5 и CN6

 

Механичен монтаж:

Достатъчно е да се монтира потенциометъра на панел.

 

 

 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти