Zahranvane.com Вход в профила

Искате да създадете нов продукт ?


Ние можем да го проектираме за Вас - от идеята до производството.

Вижте как

Количка

Количката Ви е празна.
 

Комутатор с 1 изход и дистанционно управление

Продуктов код:  •  4931-02  •  
Производител:
не се доставя / произвежда повече.
Продуктът е разглеждан 1276 пъти от 25.01.2018.

Комутатор с 1 изход и дистанционно управление

 

Описание

Модулът използва дистанционно управление с един бутон за превключване на сух контакт на мощно реле. Захранва се с мрежово напрежение 230VAC, което се подава на входен конектор. Контактатите на релето (нормално отворен и нормално затворен 10A 230VAC, 10A 30VDC) са изведени на изходен конектор. Дистанционното управление използва за захранване батерия A23 12V. Снабдено е с телескопична антена и предпазен капак срещу нежелано натискане на бутона и светлинна сигнализация (червен светодиод) за натиснат бутон.


Режими на превключване:

Чрез 3-изводната рейка на платката и джъмпера включен към нея, модула може да работи в 3 режима:

1. първо натискане на бутона - реле включено, второ натискане на бутона - реле изключено. Режима изисква джъмпера да е включен на изводи 1 и 2.

2. натискане на бутона - реле включено, отпускане на бутона - реле изключено. Режима изисква джъмпера да е включен на изводи 2 и 3.

3. натискане на бутона - реле включено. Релето се изключва при отпадане на захранващото напрежение. При поява на захранващо напрежение релето остава изключено до момента на ново натискане на бутона. Режима изисква джъмпера да не е включен към рейката.

 

Запаметяване на кода от дистанционното управление:

Чрез микро бутона на платката на модула може да се изтрива код на дистанционно и да се добавя нов на друго дистанционно (до 8 броя от същия вид, добавяне на 9 код изтрива първия въведен). 

За целта е необходимо да се натисне микробутона и да се задържи докато зеления светодиод монтиран на платката от непрекъснато светене премине към мигане. В този момент кода на последно използваното дистанционно се изтрива. За да се запамети нов код (или изтрит вече код) е необходимо да се натисне микробутона еднократно без задържане. Светодиода светва за 5 секунди, като през това време трябва да се натисне еднократно бутона на дистанционното, чиито код трябва да се запамети. Ако след натискане на бутона зеления светодиод премигне няколко пъти, това означава, че кода е приет.


ВАЖНО!!! Модула не е галванично разделен от мрежата и при включване е офазен. За да се настрой режим на работа не е необходимо модула да е включен към захранване, но за да се запамети или изтрие код на дистанционно, това е нужно. Препоръчва се натискането на микро бутона в работен режим да става или с изолационни ръкавици или с токонепроводящ инструмент.


Параметри:

 • Захранващо напрежение: 230VAC
 • Собствена консумация при изключено реле: 6mA
 • Контакти на релето в изхода : нормално отворен и нормално затворен NO+NC
 • Tок на комутация : до 5A за продължителен период, до 10A за кратковременни превключвания.
 • Максимално напрежение на комутация : 230VAC
 • Честота на приемане: 315 MHz
 • Обхват на дистанционното при пряка видимост : до 150 метра
 • Температурен диапазон на работа: -30C : +60C
 • Разстояние между монтажните отвори: 73мм
 • Диаметър на отворите: 3.2мм
 • Габаритни размери: 81 * 38 * 22мм

 

Приложения:

Дистанционно управление на комутатор (релеен контакт) в електрически вериги.Продуктът се намира в категории:
   
  Свързани продукти