СЛЕДВАЙТЕ НИ:
КОНТАКТ: 0896 800530
office@zahranvane.com
АДРЕС: София,
Царигр.шосе 133, БИЦ ИЗОТ
РАБОТНО ВРЕМЕ: 10:00 - 17:00
Събота и Неделя - ЗАТВОРЕНО

Приятели

Фондация "Тротоара" - Т.Р.А.П.

Фондация Тротоара е независима организация, учредена в обществена полза, която е насочена изцяло към младите хора. Целта на фондацията е да създаде подходящи условия за творчество и изява на младите хора, като ги насърчи да изградят и развият своите културни, духовни, интелектуални и национални ценности, да усъвършенстват своите умения и да придобият нови. Искаме да ги мотивираме да бъдат активни, да се учат и да споделят, както и да ги подкрепим в тяхното личностно и професионално израстване като пълноправни членове на българското общество и света.

T.R.A.P. е мястото, където развитието никога не спира. Двупосочният път на обмяна на енергия между младежи и ментори увеличава ефекта на въздействието проекта във времето. Всеки ученик, след като е натрупал увереност и е намерил мястото си в обществото, след време се връща като учител и продължава да учи тези след него като ментор, помагайки на други млади хора да намерят тяхното място, вдъхновен от собствените си постижения в живота и тяхната енергия – предава опита и знанията си на следващите поколения.

Захранване Ком участва с доброволчески труд в изграждането на електрическата инсталация на помещенията, както и съдейства за своя сметка за доставка на част от материалите.


Trotoara Certificate