Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Мултифункционален контролер за време MTCB-1 (24V)

Продуктов код:  •  736-01  •  
Производител:
Наличност:
44
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 19.90 лв. / 23.88 лв.
2 - 4 бр. : 19.30 лв. / 23.16 лв.
≥ 5 бр. : 17.35 лв. / 20.82 лв.
Продуктът е разглеждан 7066 пъти от 09.06.2015.

Мултифункционален контролер за време с реле на изхода за 24V

 

Особености:

 • захранващо напрежение : 24V DC
 • минимално захранващо напрежение: 20V DC
 • максимално захранващо напрежение: 26V DC
 • защита от обратно свързване на захр. напрежение
 • Параметри на релето в изхода:
  - управление DC24V,
  - комутиращ контакт нормално затворен COM+NC :10A/250VAC или 10A/30VDC, 
  - комутиращ контакт нормално отворен  COM+NO  :10A/250VAC или 10A/30VDC
  (Препоръчва се релето да се ползва до токове не по-големи от 5А)

 • при включено реле за време Ton  имаме контакт между клемите COM и NO
 • при изключено реле за време Toff  имаме контакт между клемите COM и NC
 • консумация на контролера с изключено реле : 25-30mA
 • консумация на контролера с включено реле : 45-55mA
 • при захранен модул и изключено реле свети само червения светодиод, при включено реле светва и синия светодиод.
 • размери кутията : 69.5х40х28.5 мм

Програмиране и режими:

 • Включва се модулът към захранване.Светва червения светодиод, както и дисплея.
 • Натискаме и задържаме бутон K1: влизаме в меню за настройка или стартиране на някой от следните четири режима: P-1, P-2, P-3, P-4
 • с последователно натискане на K1 преминаваме последователно през споменатите четири режима.

 • режим P-1:  активира се с едно натискане на бутон K2 
  - този режим позволява да се зададе време Ton, за което релето в изхода да бъде включено след подаване на стартов сигнал от външен бутон на вход IN (виж схемата по-долу)
  - Ton може да бъде зададено в минути (от 1м до 999м), в секунди (от 1с до 999с) и десети от секундата (от 1дс до 999дс) т.е. (0.1с до 99.9с)
  - с трикратно натискане на бутон K2 активираме последователно стотиците/десетиците/единиците на числото, което искаме да напишем , а с натискане на бутон K3 даваме числова стойност на съответните разряди.
  - с четвъртото натискане на бутон K2 запаметяваме въведеното число.
  - с бутон K3 указваме дали въведеното число е в минути, секунди или десети от секундата. С първо натискане на бутон K3 се засветява първата десетичната точка (в дясно) ,което указва че числото е в минути.
    С второ натискане на бутон K3 се засветява втората десетичната точка (в средата),което указва че числото е в десети от секундата.
    С трето натискане на бутон K3 не се засветява никоя десетичната точка, което указва че числото е в секунди.
  Пример: ако сме написали числото 123, можем с бутон K3 да укажем ,че това са 123 минути или 12.3 секунди или 123 секунди.

 •  режим P-2: активира се с едно натискане на бутон K2 
  - този режим позволява чрез стартов сигнал от външен бутон на вход IN, да се стартира единичен цикъл с времена - Toff (изключено реле) и Ton (включено реле). Цикълът започва с изключено реле за време Toff.
  Toff  и Ton може да бъдат зададени в минути (от 1м до 999м), в секунди (от 1с до 999с) и десети от секундата (от 1дс до 999дс) т.е. (0.1с до 99.9с)
  - с трикратно натискане на бутон K2 активираме последователно стотиците/десетиците/единиците на числото за Toff , а с натискане на бутон K3 даваме числова стойност на съответните разряди.
  - с четвърто,пето и шесто натискане на бутон K2 активираме последователно стотиците/десетиците/единиците на числото за Ton (индицира се от синия светодиод), а с натискане на бутон K3 даваме числова стойност на съответните разряди.
  - с бутон K3 указваме дали въведените числа са в минути, секунди или десети от секундата. С първо натискане на бутон K3 се засветява първата десетичната точка (в дясно) ,което указва че числата са в минути.
    С второ натискане на бутон K3 се засветява втората десетичната точка (в средата),което указва че числата са в десети от секундата.
    С трето натискане на бутон K3 не се засветява никоя десетичната точка, което указва че числата са в секунди.
  Пример: ако сме написали числото 123 за Toff и 321 за Ton  , можем с бутон K3 да укажем ,че това са 123 и 321 минути или 12.3 и 32.1секунди или 123 и 321секунди.

 • режим P-3: активира се с едно натискане на бутон K2 или с включване на захранването след като е бил програмиран
  - този режим позволява  да се стартира непрекъснат цикъл с времена - Toff (изключено реле) и Ton (включено реле). Цикълът започва с изключено реле за време Toff.
  Toff  и Ton се задават по същия начин както при режим P-2

 • режим P-4: активира се с едно натискане на бутон K2
  този режим позволява чрез стартов сигнал от външен бутон на вход IN, да се включи релето в изхода. Релето ще остане включено за зададено време  Ton, след отпадане на сигнала подаден на вход IN. ( T = Tin + Ton )
  Ton 
  се задава по същия начин както при режим P-1


Приложения:

Модулът е удобен за всякакви приложения ,в които :

-- чрез стартов сигнал от външен бутон на вход IN релето в изхода да бъде включено за време Ton.

-- чрез стартов сигнал от външен бутон на вход IN, да се стартира единичен цикъл с времена - Toff (изключено реле) и Ton (включено реле). Цикълът започва с изключено реле за време Toff.

-- чрез стартов сигнал от външен бутон на вход IN, да се стартира непрекъснат цикъл с времена - Toff (изключено реле) и Ton (включено реле). Цикълът започва с изключено реле за време Toff.

-- товар трябва да бъде включен от подаването на стартов сигнал на вход IN и изключен след зададено време Ton , след отпадането на стартовия сигнал на входа IN.


 

Примерна схема за стълбищно осветление: използван е режим P-4 c Ton=60 секунди
 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти