СЛЕДВАЙТЕ НИ:
КОНТАКТ: 0896 800530
office@zahranvane.com
АДРЕС: София,
Царигр.шосе 133, БИЦ ИЗОТ
РАБОТНО ВРЕМЕ: 10:00 - 17:00
Събота и Неделя - ЗАТВОРЕНО
Серия
Телеком

Продуктова страница

Трансфертер V10-7.5, V10-9

7.5V/10W, 9V/10W - V10-7.5, V10-9 - с галванично разделяне

V10-7.5, V10-9

Техническа документация

Предимства и функции

Модел:V10-7.5, V10-9
Тегло:30 g
Размери:50 x 33 x 22 mm (без проводниците)
 

Описание

Импулсните преобразуватели „Трансфертер V10” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (switch, медиа конвертер, камера за видеонаблюдение и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от офазяване на клиентските кабели при широко разгънати трасета или в случая с видеокамери - смущение с хоризонтални линии.

Импулсните преобразуватели V10 са проектирани за висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват последните комутатори от „забиване”. И при това не е необходимо ръчно настройване на закъснения – преобразувателят стартира в необходимия момент, без да внася излишно забавяне.

Модели

МоделВх. напрежениеИзх. напрежениеЗа поръчка
V10-7.5 35 – 190V DC
25 – 135V AC
7.5V DC / 1.3A / 10W 003-xx
V10-9 9V DC / 1.1A / 10W 003-16

Приложение

Основното приложение на Трансфертер V10 е в мрежите за рапространение на интернет, телефон и телевизионен сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:

Техническа документация