Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

DIY DC/DC Понижаващ модул CC-CV и автоматично изключване при зададен токов праг

Продуктов код:  •  4514-01  •  
Производител:
Наличност:
Продуктът е разглеждан 8042 пъти от 27.01.2016.

DC/DC Импулсен модул за понижаване на напрежение CC-CV и автоматично изключване при зададен токов праг

 

Параметър Стойност
Входно напрежение DC 4.5-32V
Максимално входно напрежение:    32V 
Изходно напрежение DC

1.2-30V,  плавно регулируемо с многооборотен тример (CV)

Номинален изходен ток 0.3-10А,  плавно регулируем с многооборотен тример (CC)
Работна честота 380kHz
КПД 89~95%
Защита от късо и претоварване

при късо: ограничаване на изходният ток до стойност определена
чрез многооборотния тример за токова регулация
при претоварване: спадане на изходното напрежение при стойност на
изходния ток определена чрез многооборотния тример за токова регулация

Превантивно спиране на изходното
напрежение

спиране на изходното напрежение при стойност на
изходния ток определена чрез многооборотния тример за токов праг

Защита от прегряване да
Работна граница -20ºC~60ºC
Габаритни размери [mm] 70x52x50

 

Начин на работа:

 • с тримера CV позициониран от страната на входните клеми (вход+/-) се задава стойността на изходното напрежение
 • с тримера CC позициониран в средата се задава максималната стойност на изходния ток 
 • с тримера CL позициониран от страната на изходните клеми (изход+/-) се задава максималната стойност на праговия ток, при която модулът превантивно спира изходното напрежение.
 • вход (-)  е различен от изход (-) , т.е не трябва  да се свързват заедно при окабеляването на модула!


Важно при работа с модула:

 • защита от превишаване на максималното входно напрежение няма
 • защита от обратно включване на захранващото напрежение има. Реализирана е с предпазител и мощен диод включен паралелно на входните клеми.
  При обръщане на захранващото напрежение предпазителя дефектира.

Предимства:

 • плавно регулиране на изходното напрежение
 • плавно регулиране на изходния ток
 • индикатор (червен светодиод) за включен модул
 • многооборотни потенциометри за настройка с дълъг експлоатационен срок
 • до 1V разлика между входното и изходното напрежениe
 • до 10A номинален изходен ток
 • ниска консумация на празен ход, около 10-20mA при входно напрежение в диапазона 12-30V
 • температурна защита
 • висока стабилност на изходното напрежение
 • високо КПД
 • без нужда от допълнително охлаждане
 • високочестотно 380kHz DC/DC преобразуване, което води до намаляване на размерите на устройството

Приложение:

 • зарядно за всякакви батерии в диапазона 1,2V~30V, само настройвате максималното зарядно напрежение и максималния заряден ток.
 • високоефективно преобразуване при приложения в автомобил
 • регулируем лабораторен източник на напрежение и ток
 • LED драйвер с постоянно напрежение или постоянен ток
 • димиране на устройства с изходно напрежение до 30V/10A


Регулиране на изходното напрежение

Регулирането се извършва посредством винта на многооборотния потенциометър позициониран от страната на клемата "вход+/-". За да се поддържа стабилно изходното напрежение при консумация до 10A, е необходимо входното напрежение да бъде с поне 1V повече. Устройството не може да повишава - примерно не може да получите 12V от входно 5V, а само обратното. Настройката на изходното напрежение е плавна и може да се зададе всякаква желана стойност между 1.2V и (Uвх-1). Увеличаване на стойността на изх. напрежение е при завъртане на съответния тример обратно на часовниковата стрелка.


Регулиране на изходният ток

Регулирането се извършва посредством винта на многообортния потенциометър позициониран в средата. Използва се амперметър с обхват 10Ампера.Преди включването на амперметъра ,тримера трябва да се завърти по часовниковата стрелка минимум 15 оборота (или до крайно дясно положение,за минимален изходен ток).Необходимо е тримера за токов праг (CL) да бъде в крайно ляво положение(за максимален прагов ток).Включва се амперметъра директно към изходните клеми. Тримера се завърта по посока обратна на часовниковата стрелка до положение, при което показанията на амперметъра достигнат желаната стойност на тока.Ако тази стойност се настрои да бъде 5 ампера ,това означава ,че в работен режим изходният ток няма да надвишава 5 ампера, а ако товарното съпротивление продължи да намалява, това ще доведе до намаляване на изходното напрежение (спадаща напрежителна характеристика).

 

Регулиране на изходният ток при който модулът спира изходното напрежение

Когато не е нужен режима CC (константен ток ) със спадане на изходното напрежение, но трябва товара да бъде защитен, може да се ползва автоматично отпадане на изходното напрежение след определен токов праг.
Регулирането се извършва посредством винта на многообортния потенциометър от страната на клемата "изход-/+".
Необходимо е тримера за настройка на изходния ток (CC) да бъде в крайно ляво положение (за максимален изходен ток).
Необходимо е тримера за токов праг (CL) да бъде в крайно ляво положение(за максимален прагов ток).
При настроено работно напрежение и включване на определен товар към изхода е необходимо да получим стойността на тока, при която желаем да стане автоматичното изключване.
След това се завърта тримера за токов праг (CL) по часовниковата стрелка дотогава, докато отпадне изходното напрежение. Това означава, че когато товарния ток достигне праговия ток, модулът ще изключи изхода си,
като ефекта е тригерен.За да се върне модулът в работен режим е необходимо да отпадне захранващото напрежение на входа за няколко секунди (или рестартиране).
В този случай при късо в изхода модулът изключва и чака рестартиране. 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти