Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Контролер за температура и влажност със сензор AM2301

Продуктов код:  •  725-01  •  
Производител:
Наличност:
Продуктът е разглеждан 8481 пъти от 08.06.2015.
Документация
  AM2301.pdf
 

Контролер за температура и влажност

ПОДОБЕН ПРОДУКТ:     КОНТРОЛЕР ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ СЪС СЕНЗОР AM2301 И ВГРАДЕН ЧАСОВНИК

Модулът съдържа два контролера: за температура и влажност ,като всеки от тях управлява по едно силово реле 10A/250VAC

Дигиталният сензор AM2301 е включен в комплекта.

Цифровата комуникация между контролер и сензор позволява свързващия кабел между тях да бъде с дължина 30 метра без това да повлияе на точността на измерваните температура и влажност.

Свързване на сензора към контролера:

 

Особености:

 • температурен обхват: -40~80oC. Обхват на контрол 0~80oC
 • влажност: 0~100%RH. Обхват на контрол 0~99.9%RH
 • точност на измерване: 0.5oC / 3%RH
 • захранващо напрежение : 12V DC
 • максимално захранващо напрежение: 15V DC
 • защита от обратно свързване на захр. напрежение
 • Консумация : 30мА/50мА/70мА (без вкл.релета/с едно вкл. реле/с две вкл. релета)
 • Параметри на релетата в изхода:
  - комутиращ контакт нормално отворен (клеми 13 и14) :10A/250VAC или 10A/30VDC, 
  - комутиращ контакт нормално отворен (клеми 15 и16) :10A/250VAC или 10A/30VDC
  (Препоръчва се релетата да се ползват до токове не по-големи от 5А)
   
 • клеми 13 и 14 представляват отворения контакт на релето управлявано от контролера K(H) за влажност
 • клеми 15 и 16 представляват отворения контакт на релето управлявано от контролера K(T) за температура
 • дължина на кабела на сензора: 1.45 метра (комплекта се преглага само с тази дължина на кабела)
 • максимална допустима дължина на кабела на сензора: до 30 метра
 • светлинни индикатори за включени релета K(H),K(T) (затворени контакти)
 • размери : 95.2 х 47.5 х 81 мм
 • размери на отвора за монтаж на панел: 44*90 мм

 

Режими и програмиране

В работен режим контролерът показва последователно стойността за температурата и влажността през 5 секундни интервали

 • броя натискания на бутон SET определя кой параметър ще бъде настроен(променян)
    1 - настройка на горна температурна граница (с бутоните нагоре/надолу променяме стойността със стъпка от 0.1 градуса)
    2 - настройка на долна температурна граница (с бутоните нагоре/надолу променяме стойността със стъпка от 0.1 градуса)
    3 - настройка на горна граница за влажността (с бутоните нагоре/надолу променяме стойността със стъпка от 0.1 процента)
    4 - настройка на долна граница за влажността (с бутоните нагоре/надолу променяме стойността със стъпка от 0.1 процента)
    5 - избор на товар за контролера K(T) за температура: hot - нагревател / cold - охладител (избират се само с бутона нагоре)
    6 - избор на товар за контролера K(H) за влажност: JAH - овлажнител / cLAH - изсушител,влагоуловител,вентилатор (избират се само с бутона нагоре)
    7 - избор на режим HH - 1(принудително овлажняване) или HH - 2 (нормален).  (избират се само с бутона нагоре)
    8 - настройка на времето за принудително овлажняване (в секунди: от 1 до 599) (само при режим HH - 1). (с бутоните нагоре/надолу променяме стойността със стъпка от 1 секунда)
    9 - настройка на времето на пауза при принудително овлажняване (в минути: от 1 до 599) (само при режим HH - 1). (с бутоните нагоре/надолу променяме стойността със стъпка от 1 минута)
  10 - аларма : OFF/BEEP . Когато е активирана , алармира при излизане с две единици от зададените зони (температурна - 2 градуса / на влажност - 2 процента)
 • влизането в работен режим се осъществява с допълнително натискане на бутон SET след настройка на алармата

 

 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти