СЛЕДВАЙТЕ НИ:
КОНТАКТ: 0896 800530
office@zahranvane.com
АДРЕС: София,
Царигр.шосе 133, БИЦ ИЗОТ
РАБОТНО ВРЕМЕ: 10:00 - 17:00
Събота и Неделя - ЗАТВОРЕНО
Серия
Видео

Продуктова страница

Трансфертер V36-24

24V/36W - V36-24 - с галванично разделяне

V36

Техническа документация

Основни характеристики

Модел:V36-24
Тегло:150 g
Размери:88 x 59 x 39 mm
 

Описание

Импулсните преобразуватели „Трансфертер V36-24” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (WiFi access point, CATV fiber-optic node, CCTV камера с PTZ управление и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от утечки по заземяването при широко разгънати трасета. Препоръчва се към заземителната клема да се свърже надеждно заземяване от точката на приложение на конвертора.

Конверторите V36 са с висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват последните устройства от „забиване”. И при това не е необходимо ръчно настройване на закъснения – преобразувателят стартира в необходимия момент, без да внася излишно забавяне.

Модели

МоделВх. напрежениеИзх. напрежениеИзходен токЗа поръчка
V36-24 60 – 200V DC
45 – 135V AC
24V DC 1.5A -

Приложение

Основното приложение на Трансфертер V36-24 е в мрежите за разпространение на интернет, телефон и телевизионен сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:

Техническа документация