СЛЕДВАЙТЕ НИ:
КОНТАКТ: 0896 800530
office@zahranvane.com
АДРЕС: София,
Царигр.шосе 133, БИЦ ИЗОТ
РАБОТНО ВРЕМЕ: 10:00 - 17:00
Събота и Неделя - ЗАТВОРЕНО
Серия
Телеком

Продуктова страница

Трансфертер V10-5

5V/9W - V10-5 - с галванично разделяне

V10

Техническа документация

Предимства и функции

Модел:V10-5
Тегло:36 g
Размери:50 x 33 x 24 mm (без проводниците)
 

Описание

Импулсните преобразуватели „Трансфертер V10-5” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (switch, media converter, WiFi рутер, IP камера за видеонаблюдение и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от офазяване на клиентските кабели при широко разгънати трасета или в случая с видеокамери - смущение с хоризонтални линии.

Импулсните преобразуватели V10 са проектирани за висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват последните комутатори от „забиване”. И при това не е необходимо ръчно настройване на закъснения – преобразувателят стартира в необходимия момент, без да внася излишно забавяне.

Модели

МоделВх. напрежениеИзх. напрежениеКонекторКорпусЗа поръчка
V10-5-1.35 35 – 190V DC
25 – 135V AC
5V DC
1.8A
9W
1.35/3.5 mm термосвиваем шлаух
IP20
003-xx
V10-5-2.1 2.1/5.5mm 003-xx
V10-5-2.5 2.5/5.5mm 003-xx
V10-5-U Micro USB - B 003-xx
V10-5-C кабел с изводи 003-xx

Приложение

Основното приложение на Трансфертер V10-5 е в мрежите за рапространение на интернет, телефон и телевизионен сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:

Техническа документация