Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Защитно реле за буфериращ модул 48V 5A с регулируем хистерезис

Продуктов код:  •  4421-01  •  
Производител:
На склад:
9
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 18.60 лв. / 22.32 лв.
Продуктът е разглеждан 5096 пъти от 29.11.2016.

Защитно реле за буфериращ модул 48V 5A с регулируем хистерезис

• Продуктът се произвежда от  ЗАХРАНВАНЕ КОМ •

Продуктът се използва да защитава оловно-киселинна акумулаторна батерия 48V от прекомерно разреждане.
Позволява възможност за настройка на напрежителен праг на изключване и напрежителен праг на включване на изходното реле (задаване на хистерезис).
В съчетание с подходящ захранващ модул и акумулатор може да се реализира буфериращо (непрекъсваемо или 
Back-Up) захранване.

 

Описание:

 • Защита от прекомерно разреждане за 48V (4x12V) оловно-киселинни акумулаторни батерии /4.5Ah, 7Ah , 9Ah, 12Ah, 17Ah, 35Ah, 60Ah ... /
 • Напрежителен праг на защита от прекомерно разреждане (TURN OFF праг ) : настройваем
  Настройва се с тримера TURN OFF. Диапазон на настройка 31V~58V.
  Препоръчителна стойност за 48V (4x12V) Pb-Acid батерия: от 36 до 42V
  При разряд на батерията до настроената стойност, релето ще прекъсне връзката м/у батерията и товара.
 • Напрежителен праг на включване на батерията към товара (TURN ON праг ) : настройваем
  Настройва се с тримера TURN ON. Диапазон на настройка 42V~62V
  При заряд на батерията до настроената стойност, релето ще осъществи връзката м/у батерията и товара.
 • собствена консумация:
  - при режим TURN OFF : <3mA
  при режим TURN ON : <12.5mA (зависи от напрежението на батерията)
 • Габаритни размери: 51.5 * 24.5 * 19.5мм
 • Размери на кутията: 58 * 30.5 * 23мм

 

Защитни функции:

 • защита от прекомерно разреждане: да
 • защита от презареждане : не (тази защита трябва да се осъществи от зарядното устройство)
 • защита от късо в товара : не (препоръчително е да се ползва предпазител, монтиран на плюсовия кабел на батерията)
 • защита от обратно свързване на батерията: частично,
  При обръщане на батерийното захранване два средномощни последователно свързани диода, защитават останалите компоненти.
  Препоръчително е да се ползва предпазител, монтиран на плюсовия кабел на батерията.
  В случай, че предпазителя е 2-3 Ампера, ще дефектира единствено предпазителя.
  В случай, че предпазителя е над 4-5 Ампера, ще дефектират и диодите и предпазителя, но ще бъде предпазен консуматора от обратно напрежение.


Приложения:

 • резервно захранване за алармени системи
 • резервно захранване за пожароизвестяване
 • резервно захранване за видеонаблюдение
 • резервно захранване за LED осветление
 • резервно захранване за комуникационна техника
 • защита от прекомерно разреждане на батерии в соларни системи и други

 

Пример за резервно (Back-Up) захранване:

Изисквания:

1. Зарядното устройство винаги е свързано към консуматора (товара).

2. Kонсуматорът трябва да може да работи в напрежителен диапазон от 40V до 57.2V (максималното напрежение на зарядното устройство).

3. Зарядното устройство трябва да осигури ток, както за заряд на батерията, така и за товара
    (ако за товара е необходим 1А, зарядното устройство трябва да отдава поне 1.5А, за да остане 0.5А за заряд на батерията).


Препоръки:

1. Прагът TURN OFF на изключване е желателно да бъде настроен в диапазона 40-44V  /42V/  (при това напрежение капацитета на 48V Pb-Acid батерия е около 5-15%). При акумулатори с малък капацитет (Ah) се залага по-ниска граница (около 40V), за да се компенсира по-голямото им вътрешно съпротивление. За акумулатори с няколко десетки или стотици Ah капацитет се залага по-висока стойност (около 44V).

2. Прагът TURN ON на включване е желателно да бъде настроен на 48V.
При продължително отсъствие на мрежовото напрежение, товарът ще разреди батерията до 42V и ще задейства защитната функция на платката - защита от прекомерно разреждане.
В този случай релето прекъсва захранването към товара.
При наличие на мрежово напрежение зарядното устройство ще започне да зарежда на батерията (през мощен диод монтиран на платката), като за кратко време ще повдигне напрежението й до 48V.
Ако прагът TURN ON на включване е настроен на 48V, времето на включване ще бъде минимално (след включване, контактите на релето окъсяват мощния диод).
Този праг обаче не трябва да бъде много близък до прага на изключване, тъй като батерийното напрежение се покачва в известни граници при прекъсване на консумацията.
Ако двата прага са много близки това довежда до непрекъснато включване и изключване на релето, докато не бъде активирано зарядното устройство.


Настройка на прага на включване и прага на изключване

(необходими са: регулируем източник на напрежение, волтметър и малка права отвертка)

1. Завърта се тримера TURN OFF поне с 10 оборота по посока обратна на часовниковата стрелка (на минимална позиция).
2. Завърта се тримера TURN ON поне с 10 оборота по посока на часовниковата стрелка (на максимална позиция).
3. Регулируемият източник на напрежение се настройва на желаното прагово напрежение на включване (TURN ON).
4. Свързва се източника на напрежение към платката, като се спазва поляритета: (+) към (IN+), (-) към (IN-).
5. Върти се тримера TURN ON по посока обратна на часовниковата стрелка дотогава, докато релето включи и червения светодиод светне.
6. Така както е свързан към платката, регулируемият източник на напрежение се настройва на желаното прагово напрежение на изключване (TURN OFF).
7. Върти се тримера TURN OFF по посока на часовниковата стрелка дотогава, докато релето изключи и червения светодиод загасне.


 

Свързани продукти