Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

MPPT контролер за фотоволтаичен (соларен) панел - GSC-F12-10M

Продуктов код:  •  9910-08  •  
Производител:
Гаранция:
24 месеца
не се доставя / произвежда повече.
Продуктът е разглеждан 173 пъти от 29.07.2019.
Документация
  GSC-F12-10M.pdf
 

MPPT контролер за фотоволтаичен (соларен) панел - GSC-F12-10M (12V, 10A)

 

Особености:

- вграден микроконтролер

- MPPT функция (Maximum Power Point Tracker)

- защита от късо съединение в изхода; отворена верига в изхода; обратно включване на фотоволтаика; претоварване в изхода

няма защита от обратно свързване на акумулатора !!!

 

Принцип на работа:

Модулът зарежда акумулаторна батерия на 12V (Sealed lead acid / Gel lead acid / Flooded lead acid) и захранва консуматор от фотоволтаичен панел(с максимално изходно напрежение до 25V и ток до 10A), като консумира от него в точката му на максимална мощност (MPP).

Характерно за соларните панели е слабата зависимост на напрежението им от осветеността. То се изменя основно от температурата, но въпреки това остава в тясни граници до +/-10%. Слънчевата енергия определя основно тока, който се генерира от фотоволтаичните клетки. При претоварване на фотоволтаиците се забелязва как напрежението намалява с увеличаване на консумацията, докато токът расте много слабо. Това води до по-ниска мощност и съответно по-малко количество добита слънчева енергия. За да може да се постигне максимална мощност от даден панел във всеки един момент от време е необходимо соларния контролер да бъде с функция MPPT (maximum power point tracker) и да поддържа точката на максимална мощност (MPP).

 

Крива на консумираната мощност от соларния панел (в синьо). MPP е в максимума на кривата. 
Максимално напрежение на панела без натоварване Voc.

Крива на консумираната мощност от соларния панел (в синьо).  MPP е в максимума на кривата. 
Максимален ток на панела при късо съединение Isc.

Характеристично съпротивление на соларния панел (в синьо).
Максималната мощност е в точката (Vmp , Imp ), в която характеристичното съпротивление е оптимално.
Професионалните MPPT контролери са снабдени с микропроцесорно управление, което автоматично намира и поддържа точката на максимална мощност.

 

Допълнителни опции:

Светодиодна индикация за статуса:

SUN - свети в зелено: фотоволтаичния вход е в нормален режим
SUN - мига: фотоволтаичния вход е получил напрежение по-голямo от 25V
SUN - свети в червено: фотоволтаичния вход е получил обратно напрежение

BAT - свети в зелено: батерийния вход е в нормален режим
BAT - мига в зелено 1 път в секунда: батерията е разредена
BAT - мига в жълто1 път в секунда: заряд с ток по-голям от 10A

FAULT- свети в червено: късо в изхода или претоварване

LOAD - свети в зелено: фотоволтаичния изход е в нормален режим
LOAD - мига: изхода е претоварен

 

Параметър Стойност
Battery voltage 12V
max Charge current 10A
max Output current 10A
max PV current <10A
max PV voltage <25V
PV input voltage 14.5V~18V
max efficiency 98%
Battery Type: 12V Sealed lead acid / Gel lead acid / Flooded lead acid
Equalized charge voltage 14.6V +/-0.2V
Float voltage 14.4V +/-0.2V
Over discharge 10.8V +/-0.2V,  shut down automatically
Over charge 14.8V +/-0.2V
Over load,
short circuit protection
125%(60sec), 150%(10sec), 
short circuit -> shut down automatically
Battery capacity >30Ah (30Ah~400Ah)
Oparating temperatute -20ºC~45ºC
Weight 260g
Sizes [mm] 136 x 100 x 35 [mm]

 

Защити:

- защита от обратно включване на фотоволтаика

- защита от късо съединение и претоварване в изхода

няма защита от обратно свързване на акумулатора !!!

- при смяна на акумулатора задължително се изключва фотоволтаичния панел !!! 

 

 

Продуктът се намира в категории: