Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

0.56" Зелен 0-100V DC LED сегментен волтметър с панел с 3 проводника с калибровка

Продуктов код:  •  422-03  •  
Производител:
На склад:
18
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 15.25 лв. / 18.30 лв.
2 - 9 бр. : 14.50 лв. / 17.40 лв.
10 - 19 бр. : 14.05 лв. / 16.86 лв.
Продуктът е разглеждан 0 пъти от 21.04.2021.

0.56" Зелен 0-100V DC LED сегментен волтметър с панел с 3 проводника с калибровка

 • захранване 3.5V--28V : проводник червен (+), проводник черен (-)
 • измерва до 100V между син и черен проводник
 • може да измерва захранващото си напрежение (когато син и червен проводник се свържат)
 • грешка при измерването < 1%
 • входен импеданс - 500ком
 • време за измерване(инт.) мин. 500mS или 2 пъти в секунда
 • точност на измерването : 0.1V
 • максимална измерена стойност:  99.9V
 • консумацията около 15mA (0,015А)
 • размери: 48х29х22мм
 • размер на отвора за инсталиране: 45.5х26мм

 

 

Калибровка:

==================================================================================================================================================

Калибровка:

Натиска се и се задържа бутона около 3 секунди - появява се режим 1-U

Отпуска се бутона, натиска се и се задържа отново 3 секунди - появява се стойността на измереното напрежение.

Отпуска се бутона, натиска се и се задържа отново 3 секунди - стойността на измереното напрежение започва да нараства с 0.1V през 1 секунда.

Отпуска се бутона, натиска се и се задържа отново 3 секунди - стойността на измереното напрежение започва да намалява с 0.1V през 1 секунда.

Отпуска се бутона на желаната стойност (тази стойност трябва да е равна на стойността на напрежението измерена с еталонен волтметър) и се изчаква модула да запамети настройката (запаметената стойност премигва 2 пъти)

 

 

За извикване на фабричната настройка :

Натиска се и се задържа бутона около 3 секунди - появява се режим 1-U

Отпуска се бутона, натиска се кратко и режима 1-U  се сменя с режима 2

Отпуска се бутона, натиска се и се задържа отново 3 секунди - появава се на дисплея NO за отказ.

Отпуска се бутона, натиска се кратко и NO се сменя с YES за потвърждение.

Изчаква се модула да запамети настройката.(запаметената стойност премигва 2 пъти)

 

 


 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти