Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Електронен товар 150W 200V/20A за измерване капацитета на акумулатори

Продуктов код:  •  4612-05  •  
Производител:
Няма наличност.
Продуктът е разглеждан 0 пъти от 18.12.2019.

Електронен товар 150W 200V/20A за измерване капацитета на акумулатори

Модулът измерва капацитета на акумулаторни батерии чрез разряд.

 

Индикация за напрежение, ток, ампер-часове, ват-часове, импеданс на товара, време на измерване, температура на товара.

Бутон за смяна на режимите на дисплея (китайски/английски, изгледи на показанията) и за настройки.

Зумер за звукова сигнализация.(звуковата аларма)

Потенциометри за фина(долния) и груба(горния) настройка.

Захранва се с външен адаптор 12V. Адапторът се предлага в комплект с модула!

 

Настройки на звуковата аларма :

- при напрежение на входа над зададена стойност
- при напрежение на входа под зададена стойност (настройката не е налична)
- над зададена стойност на товарен ток
- над зададена стойност на мощност в товара

С натискане на бутона се придвижете до настройката за съответната желана стойност.
С натискане и задържане се променя стойността на величината само в една посока.
За връщане в начално състояние се изпълнява процедурата за RESET.(възстановяване на фабричните настройки)
В режим на товар при достигане на стойността на някоя от зададените величини, автоматично се изключва товара, задейства се звукова сигнализация.
На дисплея се изписва величината и стойността й, поради която е изключен товара.

За възстановяване на фабрични настройки: Натиска се бутона и се задържа. Включва се устройството към адаптерното напрежение.
На дисплея се появява показание 0.00А. Отпуска се бутона!
Натиска се бутона отново и се задръжа за повече от 3 секунди до двукратна звукова индикация и надпис RESET! на дисплея.

 

Параметър Стойност
Захранващо напрежение 12V
Диапазон на захр. напрежение 6-20V
Ток на консумация <0.5A max
Температурен диапазон на товара 0-99°C, Резолюция: 1°C
Времеви диапазон на измерване 999 часа, 59 мин, 59 сек, Резолюция: 1сек
Скорост на измерване

0.5/1sec

Диапазон на напрежението в/у терминиращите клеми 0-200V
Диапазон на разряден ток 0-20A
Номинална мощност 150W  за кратки времена
Максимална мощност 180W* за моментни измервания
Максимална измерена стойност за капацитет на акумулатора 999.9Ah
Максимална измерена стойност за енергия от акумулатора 9999Wh
Принудително охлаждане вентилатор с автоматичен контрол
Диапазон на измерван импеданс 0-999.9 oHm
Работен температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Габаритни размери  156mm * 96mm * 58mm

 

* при 9V на терминиращите клеми максималния ток на разряд не трябва да е повече от 20A (мощността е равна на 9V*20A=180Wmax)

при 48V на терминиращите клеми максималния ток на разряд не трябва да е повече от 3.75A (мощността е равна на 48V*3.75A=180Wmax)

при 180V на терминиращите клеми максималния ток на разряд не трябва да е повече от 1A (мощността е равна на 180V*1A=180Wmax)


Внимание:

Преди да включите товара проверете дали радиатора е закрепен успоредно върху мощния транзистор (дали и двете монтиращи щипки са в жлебовете на носещия детайл)

За работна (продължителна) мощност може да се приеме мощност от 100W в товара!

Номиналната мощност от 150W е за кратки интервали на натоварване (минути).

Пиковата мощност от 180W e само за моментни измервания, поради вероятност от повреда на модула от прегряване.

При мощност от 185W модулът изключва автоматично товара. Това изключване не е по температурни данни, а по изчислена мощност.

Температурата показана на дисплея отговаря приблизително на температурата в ребрата на радиатора, която е с няколко десетки градуса по-ниска от тази в кристала на мощния транзистор.

Показанията на температурата върху дисплея са до 99°C. При тази температура на ребрата на радиатора, температурата на подложката на транзистора е около 155°C, а в кристала 175°C. Тази температура е максималната работна температура на кристала според техническите данни за транзистора. 

Препоръчително е да се работи до не повече от 80°C показани на дисплея!

 

Приложение:

 • измерва капацитета на акумулаторни батерии
 • подходящ за тестов товар на захранващи модули


Описание на конекторите:  

 • Конекторите Test various batteries и Test various DC power supply са паралено свързани : те са вход за тестване на на акумулатори и др. захранващи източници (например адаптори).
  Чрез потенциометрите се настройва консумирания от товара ток от тези входове. Изобразявасе на дисплея.
 • Конекторите Mini USB, Micro USB, Type-C USB са паралелно свързани входове и се ползват за тестване на захранващи източници (например адаптори).
  Чрез потенциометрите се настройва консумирания от товара ток от тези входове. Изобразявасе на дисплея.
 • Конектора USB multy е изход с напрежение 5V и се ползва за захранване на таблет, телефон и други консуматори. Тока за този изход се взима от входовете Mini USB, Micro USB, Type-C USB.
  Тока от изхода USB multy не се изобразява на дисплея.
 • Конекторите Independent power supply inport : DC Jack / Micro USB се за захранване на модула с външно напрежение 6-20V. В случая се ползва адаптора от комплекта 9V/2A.
 • Конектора Other Output Port е изход и е паралелно свързан към конекторите Test various batteries и Test various DC power supply. Служи за захранване на други устройства и товари.
  Тока от изхода Other Output Port не се изобразява на дисплея.

 

 

Свързани продукти