Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Централно захранване uVPS по заявка

Продуктов код:  •  001-07  •  
Производител:
Гаранция:
6 месеца
Срок за доставка:
3 дни
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 168.00 лв. / 201.60 лв.
Продуктът е разглеждан 8053 пъти от 21.11.2011.

Общи сведения

Стабилното изходното напрежение е определящо за надеждната работа на захранваната мрежа.
Захранващият блок представлява галванично разделен, импулсно стабилизиран източник на напрежение.
Осигурява постоянно изходно напрежение при промяна на входното напрежение или промяна на товара в изхода, като същевременно запазва оптимален КПД.
Блокът е снабден със защита от късо съединение в изхода, както и защита от понижено и повишено изходно напрежение.
При задействане на някоя от защитите модулът се изключва и прави опит за повторно включване след около 30 секунди.
Защитата от късо съединение може да бъде използвана за дистанционно рестартиране, когато няма пряк достъп до захранващия блок.
Допълнително закъснение може да бъде осигурено при включване в захранващата мрежа – около 40 секунди.
При нестабилно електрозахранване е препоръчително да се изчака установяването на мрежата, за да се избегне на т.нар. "токов удар". 

 

Параметър Стойност
Входно напрежение 180-250 Vac
Минимално входно напрежение при 50% товар 160 Vac
Минимално входно напрежение при 100% товар 180 Vac
Изходно напрежение (постоянно) 36V 40V 42V 48V 50V 54V 60V 66V 70V 72V 78V 82V 86V 88V 90V 92V 96V 98V 100V 102V 108V 110V 114V 120V 126V 130V 134V 140V 144V 150V 156V 160V +/-1V DC
Максимален изходен ток 2A до 5А +/- 0.1A
Максимална изходна мощност 300W
КПД [%] 85-90%
Време за стартиране 40 секунди (30 сек. при рестартиране)
Време на задържане 2 секунди
Защита от късо съединение възстановяема
Защита от понижено изходно напрежение възстановяема
Защита от повишено входно напрежение варистор 250Vac фаза-нула, варистори 2х750Vdc фаза-земя и нула-земя
Защита от пренапрежение в изхода варистор 200Vdc
Светодиодна индикация - изчакване                    (червен светодиод)
- включен                       (зелен светодиод)
- натоварване > 20%  (зелен светодиод)
- натоварване > 40%  (зелен светодиод)
- натоварване > 60%  (жълт светодиод)
- натоварване > 80%  (червен светодиод)
Габаритни размери [mm] 106х126х63

 

Стабилност

Изходното напрежение е константно, както при максимално натоварване, така и на празен ход.
Същото важи и при плавни или резки промени на входното напрежение от 180Vac до 250Vac.
При изходна мощност под 40%, захранващия блок може да работи и със 160Vac входно напрежение.

 

Индикации

При подадено мрежово напрежение захранването е в един от следните режими: 

- Светеща червена – захранването следва да стартира до 40 секунди. 
- Светеща зелена – захранването е успяло да се установи и работи нормално. Следващите четири индикации светят според натоварването на изхода - ако е повече от 20%, 40%, 60% или 80%.
- Светеща червена и светващи за по 2-3 секунди другите 5 индикации през около 30-40 секунди – захранването се рестартира и не може да установи изходното напрежение нормално,
  поради претоварване или късо съединение.

 • На показаната анимация, времето в състояние OFF е съкратено на 2 секунди вместо 30, за по-добро онагледяване.


 

Рестартиране

Рестартирането е през период от 30-40 секунди и се предизвиква от: 
- Кратко прекъсване на входното напрежение 
- Прекъсване и възобновяване на електрозахранването 
- Недостатъчно входно напрежение 
- Претоварване 
- Късо съединение на изхода 
 

Охлаждане

Охлаждането е принудително с двойно-лагерен (double ball bearing) вентилатор YM1208PHB2.
При монтаж в затворено пространство и максимално натоварване на захранването се препоръчва осигуряване на свободен обем от 12 литра или вентилационни отвори на кутията, в която се монтира.

 


 

 

Включване към мрежата:

 

 • Присъединяването на захранването в електропреносната мрежа е направено електрически изолирано и надеждно посредством стандартен компютърен кабел.  Кабела е подарък към захранването.
 • Прекъсвач за включване, изключване и рестартиране.

 

 

ЗАЩИТИ

 • Вградените в изхода, варистор и диоди, сформират своеобразна защита от пренапрежениеобратно напрежение и офазяване, пазейки захранването от дефектиране. 

   

             

  

 

 

 • На входа е реализирана защита с варистор 275Vac(390Vdc) фаза-нула, варистори 2х530Vac(750Vdc) фаза-земя и нула-земя
  По този начин се осигурява защита от токови удари и повишаване на входното напрежение над 250Vac.
 • Два предпазителя, за да може при сработване на който и да е от варисторите да се прекъсне веригата.
 • Два CY кондензатора за филтриране на високочестотни смущения от и към мрежата
 • Входен диференциален EMI филтър, намаляващ смущенията към мрежата.
 • CY кондензатор от средна точка на изправеното и филтрирано мрежово напрежение към земя.

 

От логическите защити са реализирани:

 • Защита от понижаване на изходното напрежение.
 • Защита от повишаване на изходното напрежение.
 • Защита от претоварване.
 • Защита от късо съединение.
 • Обработка на токовите прекъсвания, включваща саморестартиране в случай на нужда
   
 • Термична защита: захранващият блок се рестартира, когато температурата на компонентите,които излъчват най-силно топлина, достигне 90 градуса. По-този начин модулът е защитен от прегряване при прекъснал или блокирал вентилатор.
 • Черният изходен проводник (минус) е свързан към корпуса (металната кутия) на захранването и към 3тият пин (средния пин) на входния конектор, който осигурява заземяването на устройството.

 

 

ТОЛЕРАНС

Възможни са производствени отклонения до +/-1V за изходното напрежение.

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти