Zahranvane.com Вход в профила

Искате да създадете нов продукт ?


Ние можем да го проектираме за Вас - от идеята до производството.

Вижте как

Количка

Количката Ви е празна.
 

Дисплей-контролер за време JFYB-66-10.2 с вътрешен часовник

Продуктов код:  •  733-05  •  
Производител:
На склад:
4
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 8.85 лв. / 10.62 лв.
3.90 лв. / 4.68 лв.

2 - 4 бр. : 8.45 лв. / 10.14 лв.
3.90 лв. / 4.68 лв.Промоцията е в сила
от 28.03.2022 16:00ч.
до 04.04.2025 17:00ч.
или до изчерпване на наличността
Продуктът е разглеждан 5079 пъти от 10.06.2015.
Дисплей-контролер за време JFYB-66-10.2 с вътрешен часовник
 
Модулът представлява контролер за време с дисплей и вграден часовник. Схемата по-долу показва връзката на модула с нужното му захранване и с изпълнителното звено. 
Контролерът може да запамети до 10 времеви диапазона за всеки ден от седмицата, както и за няколко готови комбинанации за дни от седмицата.
Всеки времеви диапазон се определя като се настройва времето за ON  и времето за OFF.( включване , изключване на изпълнителното звено съставено от транзистор и реле...виж схемата по-долу).
Контролерът има вграден часовник с кварцов резонатор на 32,768 kHz.

Настройка на таймера:
1. въвежда се точното време и деня от седмицата: натискат се едновременно бутоните CLOCK/HOUR за въвеждане на часове, CLOCK/MINUTE за въвеждане на минути, CLOCK/WEEK за въвеждане на деня от седмицата.
2. натиска се бутон TIMER (или PROG на схемата) : на екрана се появява 1ON(настройка първа, време за включване). С бутоните HOUR -MINUTE - WEEK настройваме часа - минутите - денят или комбинацията от дни, за които да се осъществи това включване. 
3. натиска се бутон TIMER (или PROG на схемата) на екрана се появява 1OFF(настройка първа, време за изключване). С бутоните HOUR - MINUTE - WEEK настройваме часа - минутите - денят или комбинацията от дни, за които да се осъществи това изключване.
4. По същия начин настройваме останалите 9 времеви диапазона. Ако искаме да изтрием настройка за включване/изключване с даден номер ,натискаме бутон RESET/RECALL.
5. Бутон AUTO/MANU (или ON/OFF на схемата) : премества в три позиции ,показалец на дисплея сочещ надолу.
- Лява позиция задава MANUAL_ON на изпълнителното звено (т.е непрекъснато включено реле).
- Позиция на показалеца в средата: AUTO (автоматичен режим) или  режима в който се изпълняват програмираните настройки.
- Дясна позиция задава MANUAL_OFF на изпълнителното звено (т.е изключено реле) и изключва модула. Остава да работи само часовника.


Особености:
  • Размери: 56.50 х 28.50 х 7.00 мм
  • Разстояние между центровете на крепежните отвори: 62.5 мм
  • диаметър на крепежните отвори: 2.4 мм
  • Захранващо напрежение: 1.5V DC.Няма защита от обратно включване на захранващото напрежение!
  • консумация: 3 микроампера
  • максимален изходен ток : 100 микроампера
  • грешка при отчитане на времето: 0.5 секунди на ден
  • дисплей-контролера JFYB-66-10.2 се ползва  в KG316T (Microcomputer Timer Switch), базиран в голяма степен на дадената схема по-долу.


 

Свързани продукти