Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Контролер за време ZB-18B-230VAC с вътрешен часовник

Продуктов код:  •  612-06  •  
Производител:
На склад:
2
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 32.15 лв. / 38.58 лв.
2 - 4 бр. : 30.55 лв. / 36.66 лв.
Продуктът е разглеждан 1652 пъти от 18.10.2017.
Документация
  ZB18B_manual.pdf
 
Контролер за време ZB-18B-230VAC с вътрешен часовник
 
 
Модулът представлява контролер за време с дисплей, вграден часовник и реле.
Може автоматично да включва/изключва захранващото напрежение към различни консуматори в дадени интервали от време.
Контролерът може да запамети до 18 времеви диапазона за всеки ден от седмицата, както и за няколко готови комбинанации за дни от седмицата или за всички дни заедно.
Всеки времеви диапазон се определя настройване на времето за ON (включване)  и времето за OFF (изключване) на изпълнителното реле.
Контролерът има вграден часовник с кварцов резонатор на 32,768 kHz, което му осигурява добра точност при работа дори с малки времеви интервали.
 
Особености:
 • захранващо напрежение: 230V AC:
 • собствена консумация: 7.5VA max
 • максимален ток на комутация : 16A (при активен товар),  8A (при реактивен товар)
 • грешка при отчитане на времето: максимум 2 секунди на ден при 25 гр. Целзий
 • захранване на вътрешния часовник и памет: с литиева батерия
 • диапазон на задаваното време: мин. 1минута / макс. 168 часа
 • максимален брой запаметени времеви диапазона:  18 (18 пъти включване на релето, 18 пъти изключване на релето)
 • светодиодна индикация : червена за включено реле
 • управление на "сух" контакт на мощно реле:
  при изключено реле :
  контакт (4+3) : нормално затворен, 
  контакт (4+5) : нормално отворен
  при включено реле :
  контакт (4+3) : отворен
  контакт (4+5) : затворен
 • функция "обратно броене" : минимално време 1мин, максимално 23часа 59минути
 • функция "седмична автоматична корекция на грешка" : от -30секунди до +30секунди
 • температурен работен обхват: -10 : +40 гр. Целзий
 • допустима влажност на околната среда :  < 85%
 • клас на защита: IP20
 • възможност за монтаж на DIN шина
 • размери: 87 х 66 х 36 мм
 • тегло 150 грама

Настройка на таймера:
1. Включване на контролера: с RESET бутон
2. Контролерът е настроен на времеви формат 24h. Ако е нужен формат 12h се натиска и задържа поне 5 секунди бутона с изображение на часовник
3. Програмиране време на включване ON и време на изключване OFF:
    а. натиска се бутон P - на дисплея се индицира ON1
    б. с бутони H+, M+ се настройва часът на вклюване на релето
    в. с бутон D+ се избира денят от седмицата, комбинацията от дните или всички дни от седмицата
Изтриване на зададено време и дни - с MANUAL
    г.  натиска се бутон - на дисплея се индицира 1OFF
    д. с бутони H+M+ се настройва часът на изклюване на релето
    е. с бутон D+ се избира денят от седмицата, комбинацията от дните или всички дни от седмицата
    ж. повтарят се стъпките от а-до-е за втори времеви диапазон и т.н. до 18 времеви диапазон. Ако не е нужен следващ времеви диапазон се натиска бутона с изображение на часовник.
Изтриване на зададено време и дни - с MANUAL
4. Функция "обратно броене" -  задаване на време за включено реле: 
    а. едновременното се натискат и задържат бутон P и бутона с изображение на часовник. На дисплея долу в ляво се индицира d
    б. задържа се бутона с изображение на часовник и с натискането на бутон H+ или M+ се определя времето, за което релето ще бъде включено : минимално време 1мин, максимално 23часа 59минути
    в. стартира се обратното броене с бутон MANUAL 
    г.  бутон P : стоп и рестарт на времето за обратно броене 
    д. излизане от функцията "обратно броене" - едновременното се натискат и задържат бутон P и бутона с изображение на часовник
5. Функция "седмична автоматична корекция на грешка". Ако часовника избързва или изостава с дадено време за седмица, може да се зададе автоматична корекция от -30секунди до + 30секунди.
   а. едновременното се натискат и задържат бутон P и бутона MANUAL. На дисплея долу в ляво се индицира 7
   б. с бутон D+ се избира времето за корекция (до -30секунди при избързване  и до + 30секунди при изоставане)
   в. потвърждаването на избраната корекция става с натискане на бутона с изображение на часовник
6. Сверяване на часовника:
  а. задържа се бутона с изображение на часовник и с натискането на бутон D+ се определя деня
  б. задържа се бутона с изображение на часовник и с натискането на бутон H+ или M+ се определят часа и минутите
7. Избор на работен режим - с бутон MANUAL :
    ON - постоянно включено реле,
    ON AUTO автоматичен - релето е включено от момента на избирането на този режим до момента, който е избран за изключването му (описан в т.3)
    AUTO OFF автоматичен - релето е изключено от момента на избирането на този режим до момента, който е избран за включването му (описан в т.3)
    OFF постоянно изкл. реле
8. Изключване на модула - с едновременното натискане на D+ и H+  за 3 секунди. Изгубват се всички настройки. За спестяване на енергията на батерията при съхранение на контролера на склад.
9. Включване на контролера - с RESET
   


Схеми на свързване:

Най-често използваните схеми на свързване са :

- самостоятелно управление на товара

- управление на мощен контактор свързан към товара


Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти