Zahranvane.com Вход в профила

Искате да създадете нов продукт ?


Ние можем да го проектираме за Вас - от идеята до производството.

Вижте как

Количка

Количката Ви е празна.
 

Трансфертер V16-24 • 24V/0.55A в шлаух с 20см кабел и букса 2.1/5.5мм

Продуктов код:  •  003-16  •  
Производител:
На склад:
232
Срок за доставка на допълнителни количества:
до 3 дни.
Цена:         без ДДС / с ДДС:
≥ 1 бр. : 13.35 лв. / 16.02 лв.
Продуктът е разглеждан 8167 пъти от 22.11.2011.
Документация
  V16-12-24.pdf
 

Трансфертер V16-24 • 24V/0.55A в шлаух с 20см кабел и букса 2.1/5.5мм

Устройствата V16-24V са галванично разделени преобразуватели на напрежение от 35-190V DC (или 25-135VAC) към 24V DC до 13W.

 

Описание:

Импулсните преобразуватели „Трансфертер V16-24” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (switch, медиа конвертер, камера за видеонаблюдение и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от офазяване на клиентските кабели при широко разгънати трасета или в случая с видеокамери - смущение с хоризонтални линии. Импулсните преобразуватели V16 са проектирани за висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват последните комутатори от „забиване”. И при това не е необходимо ръчно настройване на закъснения – преобразувателят стартира в необходимия момент, без да внася излишно забавяне.

 

Приложение:

Основното приложение на Трансфертер V16-24 е в мрежите за рапространение на интернет, телефон и телевизионен сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:

– Захранване на интернет комутатор (Switch) 100Mbps или 1000Mbps

– Захранване на безжичен рутер (access point) MikroTik®, Ubiquity® или съвместим

– Захранване на оптичен медиа конвертор

– Захранване на камери за видеонаблюдение с инфрачервена (ИЧ / IR) подсветка

– Захранване на измервателна и комутираща апаратура по интернет мрежата

 

Предимства:

  • Галванично разделяне на изходната от входната верига
  • Варисторна защита на входната верига – 200Vdc
  • Наличие на мостов изправител, позволяващ захранване с изправено (DC) или променливо (AC) напрежение
  • Максимална защитеност от дефектиране на захранваното устройство
  • Последователно стартиране на линията
  • Закъснение при стартиране без необходимост от настройване
  • Без излишно забавяне на стартирането
  • Рестартиране на блокирал switch
  • КПД до 85%
  • Използваната схема поддържа GREEN MODE и оптимизиране на комсумацията според товара.


За повече информация виж приложения документ V16-12-24 !

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти