Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Контролер за температура (терморегулатор) с реле WX-101W

Продуктов код:  •  415-02  •  
Производител:
На склад:
2
Цена:         без ДДС / с ДДС:
1 бр. : 19.40 лв. / 23.28 лв.
2 - 4 бр. : 18.45 лв. / 22.14 лв.
Продуктът е разглеждан 18426 пъти от 12.05.2015.

 

Контролер за температура с реле за външен контрол WX-101W

 

Обхват на измерваната и регулируема температура (при сондата): -9.9 °C до +99.9 °C.
Работна температура на платката с процесора: -40 °C до +80 °C.
 

 • Захранващо напрежение: 12V
 • Защита от обратно включване към захранващото напрежение
 • Консумация : 50мА / 80мА с включено реле
 • Четири режима на работа
 • Управлява силово реле за външен контрол 
 • Индикация за включено реле
 • Дисплей за визуален контрол и настройка на режимите
 • Запазва направените настройки след отпадане на захранващото напрежение
 • Размери: 48.6x40.5x20мм
 • Диаметър на монтажни отвори: 3.3мм
 • Разстояние между монтажни отвори : 42.6x33.6мм
 • Тегло : 22 грама
 • Дължина на кабела на температурната сонда : 0.48 метра

 

Ако дължината на кабела е недостатъчна, може да ползвате следната сонда :

ОПЦИЯ :  NTC-10K ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА С 1М КАБЕЛ

( В температурния диапазон 15 ... 50 градуса разликата в показанията между двете сонди е под 0.8 градуса. Грешката може да се избегне с функцията "калибриране" на контролера. )


Препоръки:

Клемите съседни на захранващите, са свързани с отворения контакт на силовото реле.

Релето може да се включи в мрежова верига и да комутира ток до 12А , като по този начин е способно да управлява товари до над 2 киловата, но за кратко време.

Препоръчва се стойността на тока през контакта на релето да не превишава 4-5А, като в случая релето ще може управлява товар до 1kW за дълъг период от време.

За големи стойности на тока през товара е необходимо да се ползва силов контактор, който да се управлява от релето на модула.

 

Приложение:

Подходящ за температурен контрол на лабораторни и други топлинни инкубатори.

 

Режими на работа:

Задаване на желана температура: 

Използват се трите бутона под дисплея : ляв(set), среден(+), десен(-).

След включване на модула на дисплея се показва текущата температура на термосондата.

Чрез  бутоните (+) и (-) се задава желана температура през 0.1 градуса C, при която да се задейства релето.

По време на задаване на температурата, дисплея мига. Потвърждаването на зададената температура става чрез еднократно натискане на бутона (set).

 

1. Функция  F-1 - задава режим HH (heater, нагревател) или CC (cooler, охладител)

Натиска се бутон (set) еднократно : дисплея мигайки показва F-1 .

Натиска се бутон (set) отново за да потвърдим (изберем) F-1 : дисплея мигайки започва да показва или HH или CC. 

За избор на режим се ползват бутоните (+) и (-).  HH се избира с бутона (+)CC с бутона (-).

Потвърждаване на избран режим : еднократно натискане на бутон (set).

A. Пример за режим HH (heater, нагревател) в инкубатор:

Tекущата температура на термосондата е 25 градуса C, задаваме с бутон (+) 30 градуса C, и потвърждаваме с бутон (set).

Натискаме двукратно бутон (set) и с бутон (+) избираме режим HH. Потвърждаваме режима с еднократно натискане на бутон (set).

Резултат:

Когато температура на термосондата е под зададената (30 градуса C), релето е затворило контакта, зеления светодиод свети и нагревателя, който релето управлява е включен.

При достигане на зададената температура (30 градуса C), релето отваря контакта си, зеления светодиод загасва и нагревателя, който релето управлява се изключва.

Нагревател и сонда се намират в общ обем и когато температурата спадне под зададената (30 градуса C), релето ще включи нагревателя отново и цикъла ще се повтори.

B. Пример за режим CC (cooler, охладител) в инкубатор:

Tекущата температура на термосондата е 25 градуса C, задаваме с бутон (-) 20 градуса C, и потвърждаваме с бутон (set).

Натискаме двукратно бутон (set) и с бутон (-) избираме режим CC. Потвърждаваме режима с еднократно натискане на бутон (set).

Резултат: 

Когато температура на термосондата е над зададената (20 градуса C), релето е със затворен контакт, зеления светодиод  свети и охладителя, който релето управлява е включен.

При достигане на зададената температура (20 градуса C), релето отваря контакта си, зеления светодиод загасва и охладителя, който релето управлява се изключва.

Охладител и сонда се намират в общ обем и когато температурата се вдигне над зададената (20 градуса C) релето ще включи охладителя отново и цикъла ще се повтори..

 

2. Функция  F-2 - задава температурен хистерезис.

Натиска се бутон (set) еднократно : дисплея мигайки показва F-1.

Натискаме бутон (+) веднъж, за да се покаже функция F-2 ( ако натиснем два пъти ще се покаже F-3 и т.н. За да се върнем на желаната ползваме бутон (-) )

Потвърждаваме функция F-2 с бутон (set) : дисплея мигайки започва да показва число от 0.1 до 20 градуса , което е температурния хистерезис (фабричната настройка е 2 градуса)

С бутоните (+) и (-) избираме желания температурен хистерезис през стъпка от 0.1 градус.

Потвърждаваме избрания температурен хистерезис с еднократно натискане на бутон (set).

C. Пример задаване на хистерезис при режим HH:

Задаваме хистерезис от 1 градус C.

Ползваме пример A.

Резултат :

Когато температура на термосондата е под зададената (30 градуса C), релето е затворило контакта, зеления светодиод свети и нагревателя, който релето управлява е включен.

При достигане на зададената температура (30 градуса C), релето отваря контакта си, зеления светодиод загасва и нагревателя, който релето управлява се изключва.

Нагревател и сонда се намират в общ обем и когато температурата спадне под зададената минус избрания хистерезис (30 - 1= 29 градуса C), релето ще включи нагревателя отново и цикъла ще се повтори.

D. Пример задаване на хистерезис при режим CC:

Зададен е хистерезис от 1 градус C.

Ползваме пример B.

Резултат: 

Когато температура на термосондата е над зададената (20 градуса C), релето е със затворен контакт, зеления светодиод  свети и охладителя, който релето управлява е включен.

При достигане на зададената температура минус избрания хистерезис (20 -1 =19 градуса C), релето отваря контакта си, зеления светодиод загасва и охладителя, който релето управлява се изключва.

Охладител и сонда се намират в общ обем и когато температурата се вдигне над зададената (20 градуса C) релето ще включи охладителя отново и цикъла ще се повтори..

 

3. Функция  F-3 - задава температурна калибровка.

Необходимо е да имаме еталонен термометър.

Сондата и еталонния термометър се поставят в общ обем изолиран от външни топлинни източници. ( стъклена колба/чаша, пълна с вода )

Ако еталонният термометър показва 23.5 градуса , а модула показва 23 градуса ,следва показанията на модула трябва да се коригират с +0.5 градуса.

Натиска се бутон (set) еднократно : дисплея мигайки показва F-1.

Натискаме бутон (+) два пъти, за да се покаже функция F-3.

Потвърждаваме функция F-3 с бутон (set) : дисплея мигайки започва да показва число от диапазона -5 до +5 градуса (фабричната настройка е 0 градуса)

Това е диапазона в който може да се зададе положително или отрицателно коригиращо число в градуси , през стъпка 0.1 градус чрез бутоните (+) и (-).

В горният пример коригиращото число трябва да се зададе +0.5 .

Ако еталонният термометър показва 23.5 градуса , а модула показва 24 градуса ,следва коригиращото число трябва да се зададе -0.5.

Потвърждаваме с бутон (set).

 

4. Функция  F-4

В описаните примери по-горе , реакцията на модула (включване или изключване на силовото реле) при достигане на зададена температура, с или без хистерезис, на калиброван или некалиброван модул, е незабавна. 

С  F-4  може да се задава закъснение на включване/изключване на релето от 1 до 10, със стъпка 1. Една стъпка отговаря на около 1 минута.

Натиска се бутон (set) еднократно : дисплея мигайки показва F-1.

Натискаме бутон (+) три пъти, за да се покаже функция F-4.

Потвърждаваме функция F-4 с бутон (set) : дисплея мигайки започва да показва число от диапазона 0 до 10 минути (фабричната настройка е 0 минути).

Чрез бутоните (+) и (-)  настройваме желаното време през стъпка от 1 минута.

 

Зареждане на фабричните настройки:

Изключва се модула от захранване.

Натиска се бутон (set) и се задържа.

Пуска се захранването към модула.

Изчаква се 3-4 секунди.

Освобождава се бутон (set).

 

Схема на свързване:

Има множество схемни решения за включване на модула към други устройства.

По долу е даден пример за една от тях.

Предпазител: 230V / (ток поне 2 пъти по-голям от тока през товара)

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

  

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти