Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Контролер за температура (терморегулатор) с реле XH-W1209

Продуктов код:  •  4415-01  •  
Производител:
Няма наличност.
Продуктът е разглеждан 6306 пъти от 13.03.2017.

 

Контролер за температура с реле за външен контрол XH-W1209

 

Обхват на измерваната и регулируема температура (при сондата): -50°C до +110°C.

Точност на измерването: 0.1°C  в диапазона от -9.9°C до +99.9°C, и 1°C  извън него.

Работна температура на платката с процесора: -10 °C до +60 °C.

 • Захранващо напрежение: 12V
 • Защита от обратно включване към захранващото напрежение
 • Консумация : 25мА / 80мА с включено реле
 • Четири режима на работа
 • Управлява силово реле за външен контрол 
 • Индикация за включено реле
 • Дисплей за визуален контрол и настройка на режимите
 • Запазва направените настройки след отпадане на захранващото напрежение
 • Дължина на кабела на температурният сензор : 48см
 • Размери: 48.5x41x17мм
 • Диаметър на монтажни отвори: 3.8мм
 • Разстояние между монтажни отвори : 40x32мм
 • Тегло : 20 грама

 

ОПЦИЯ :  NTC-10K ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА С 1М КАБЕЛ

( В температурния диапазон 15 ... 50 градуса разликата в показанията между двете сонди е под 0.8 градуса. Грешката може да се избегне с функцията "калибриране" на контролера. )

 

Клемите К0 и К1 са свързани с отворения контакт на силовото реле.

Релето може да се включи в мрежова верига и да комутира ток до 2-3А , като по този начин е способно да управлява товари до 500-700W.

За по-големи стойности на тока през товара е необходимо да се ползва силов контактор, който да се управлява от релето на модула.

 

Приложение:

Подходящ за температурен контрол на лабораторни и други топлинни инкубатори.

 

Задаване на желана температура: 

Използват се трите бутона под дисплея : ляв(set), среден(+), десен(-).

След включване на модула на дисплея се показва текущата температура на термосондата.

Чрез  еднократно натискане на (set) бутоните (+) и (-) стават активни и може да се задава желана температура със стъпка от 0.1°C (или по-бързо чрез задържане), при която да се задейства релето.

По време на задаване на температурата, дисплея мига. Потвърждаването на зададената температура става чрез еднократно натискане на бутона (set)  или изчакване от 10 секунди без натискане на  (set).

 

Режими на работа:

1. Функция  P0 - задава режим HH (heater, нагревател) или CC (cooler, охладител)

Натиска се бутон (set) и се задържа 5 секунди : дисплея мигайки показва P0.

Натиска се бутон (set) отново за да потвърдим (изберем) P0 : дисплея се показва или H или C.

За избор на режим се ползват бутоните (+) и (-).

Потвърждаване на избран температурен режим : изчаква се 10 секунди.

 

 

2. Функция  P1 - задава температурен хистерезис.

Натиска се бутон (set) и се задържа 5 секунди : дисплея мигайки показва P0.

Натиска се бутон (+) веднъж, за да се покаже функция P1 ( ако натиснем два пъти ще се покаже P2 и т.н. За да се върнем на желаната ползваме бутон (-) )

Потвърждаваме функция P1 с бутон (set) : дисплея показва число от 0.1 до 15 градуса , което е температурния хистерезис (фабричната настройка е 2 градуса)

С бутоните (+) и (-) избираме желания температурен хистерезис със стъпка от 0.1°C.

Потвърждаване на избрания температурен хистерезис: изчаква се 10 секунди.

Ако сме избрали 5°C хистерезис, режим "нагревател" и зададената температура е 25°C тогава релето ще включи нагревателя при 25°C и ще го държи включен, докато температурата нарастне на 30°C .

На 30°C релето ще изключи нагревателя и ще го държи изключен , доката температурата намалее до 25°C. След това цикълът се повтаря.

Ако сме избрали 5°C хистерезис, режим "охладител" и зададената температура е 25°C тогава релето ще включи охладителя при 25°C и ще го държи включен, докато температурата намалее до 20°C .

На 20°C релето ще изключи охладителя и ще го държи изключен , доката температурата нарастне на 25°C. След това цикълът се повтаря.

 

 

3. Функция  P2, P3 - задават лимит за задаваната температура.

В някои случаи е необходимо желаната задавана температура да бъде ограничена в някакъв диапазон с цел защита на управляваната система от неправилно задаване на температурата.

Чрез функциите P2, P3 може да се зададе лимит за горна и долна граница на задаваната температура със стъпка от 1°C.

Избира се функция P2, потвърждава се с бутон (set) и се задава горна граница, например 60°C.

Избира се функция P3, потвърждава се с бутон (set) и се задава долна граница, например -10°C.

Потвърждаваме чрез изчакване от 10 секунди.

Контролера ще приема стойности на задаваната температура само в диапазона -10°C +60°C

 

 

4. Функция  P4 - температурна калибровка или температурна корекция (компенсация)

Температурна калибровка е необходима, когато измерваните стойности от температурната сонда е нужно да бъдат еднакви със стойностите на даден еталонен термометър.

Температурна корекция е необходима, когато хардуера, към който е свързан контролера има специфични изисквания.

И в двата случая това може да се направи чрез функцията P4 в диапазон от -7°C +7°C със стъпка от 0.1°C

Ако диплея показва 25°C и се направи температурна корекция от +1°C, след потвърждаването й дисплея ще показва 26°C

Ако диплея показва 25°C и се направи температурна корекция от -1°C, след потвърждаването й дисплея ще показва 24°C

 

 

5. Функция  P5 - закъснение на включване и изключване на релето (в минути)

В описаните примери по-горе , реакцията на модула (включване или изключване на релето) при достигане на зададена температура, с или без хистерезис, на калиброван или некалиброван модул, е незабавна. 

С  P5  може да се задава закъснение на включване/изключване на релето от 1 до 10, със стъпка 1. Една стъпка отговаря на около 1 минута.

    (времето на една стъпка не е точна минута и зависи от околната температура, защото използваният чип контролер няма външен кварцово стабилизиран осцилатор).

Ако за P5  е зададена 1 стъпка и имаме 5°C хистерезис, режим "охладител" и зададена температура от 25°C , следва :

- релето ще включи с около минута закъснение охладителя при достигане на температура от 30°C.

- релето ще изключи  охладителя с около минута закъснение след като температурата спадне на 25°C .

 

 

6. Функция  P6 - Зареждане на фабричните настройки:

Изключва се модула от захранване.

Натискат се бутони (+) и (-) и се задържат.

Включва се модула към захранване.

Изчаква се 2-3 секунди.

Освобождават се бутони (+) и (-).

 

 

Схема на свързване:

Има множество схемни решения за включване на модула към други устройства.

По долу е даден пример за една от тях.

Предпазител: 230V / (ток поне 2 пъти по-голям от тока през товара)

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

  

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти