Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

DIY DC/DC Понижаващ модул с XL4016 с токова регулация

Продуктов код:  •  531-03  •  
Производител:
Няма наличност.
Продуктът е разглеждан 18320 пъти от 08.12.2014.
Документация
  XL4016.pdf
 

DC/DC Импулсен модул за понижаване на напрежение с XL4016

 

Параметър Стойност
Входно напрежение DC 8-40V
Максимално допустимо входно напрежение:    45V 
Изходно напрежение DC

1.25V до 34V плавно регулируемо

с многооборотен потенциометър

Номинален изходен ток 8А (рег. от 0,3А до 8А)
Максимален изходен ток до 10A, с допълнително охлаждане
КПД 89~93%
Защита от късо и претоварване

на 10А ,вградена в XL4016, или друга стойност

чрез многооборотен потенциометър

Защита от прегряване да
Работна граница -20ºC~60ºC
Габаритни размери [mm] 66x48x24

 

Начин на работа:

 • с тримера позициониран срещу входните клеми (вход+/-) се задава изходното напрежение
 • с тримера позициониран срещу изходните клеми (изход-/+) се задава максималният ток (или ток на късо)
 • вход (-)  е различен от изход (-) , т.е не трябва  да се свързват заедно при окабеляването на модула!
 • LED е двоен светодиод - от празен ход ,до 10% от зададеният максимален ток свети зеления, а при ток над 12-15% от зададения максимален ,свети червения


Предимства:

 • плавно регулиране на изходното напрежение
 • плавно регулиране на изходния ток
 • индикатор, който изгасва под 12-15% от стойността на изходния ток
 • многооборотни потенциометри за настройка с дълъг експлоатационен срок
 • до 0.5V (Typ. 0.3V) разлика между входното и изходното напрежениe
 • до 8A номинален изходен ток
 • много ниска консумация на празен ход, около 14mA (0,014А)
 • температурна защита
 • защита от високо входно напрежение (45 волта)
 • висока стабилност на изходното напрежение
 • високо КПД
 • без нужда от допълнително охлаждане
 • високочестотно DC/DC преобразуване, което води до намаляване на размерите на устройството

Приложение:

 • зарядно за всякакви батерии в диапазона 1,25V~34V, само настройвате точното зарядно напрежение.
 • точно регулиране на желания максимален изходен ток
 • високоефективно преобразуване при приложение в автомобил
 • регулируем лабораторен източник на напрежение
 • LED драйвер с постоянно напрежение
 • димиране на устройства с изходно напрежение до 34V/8A


Регулиране на изходното напрежение

Регулирането се извършва посредством винта на многооборотния потенциометър позициониран срещу клемите "вход+/-. За да се поддържа стабилно изходното напрежение при консумация до 8A, е необходимо входното напрежение да бъде с поне 0.5V повече. Устройството не може да повишава - примерно не може да получите 12V от входно 5V, а само обратното. Настройката на изходното напрежение е плавна и може да се зададе всякаква желана стойност между 1.25V и (Uвх-0.5). Друго предимство на многооборотния потенциометър е влагозащитеността му, което увеличава многократно експлоатационния му срок дори и при монтаж в условия на повишена влажност.


Регулиране на лимита на изходният ток

Регулирането се извършва посредством винта на многообортния потенциометър позициониран срещу клемите "изход-/+. Използва се амперметър с обхват 10Ампера.Преди включването на амперметъра ,тримера трябва да се завърти обратно на часовниковата стрелка минимум 15 оборота (или до крайно ляво положение,за минимален изходен ток).Включва се амперметъра директно към изходните клеми. Тримера се завърта по посока на часовниковата стрелка до положение, при което показанията на амперметъра достигнат желаната стойност на тока.Ако тази стойност се настрои да бъде 5 ампера ,това означава ,че в работен режим изходният ток няма да надвишава 5 ампера.


 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти