Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

DC/DC понижаващ модул с LM2596 CC CV CH DC/DC

Продуктов код:  •  642-01  •  
Производител:
Няма наличност.
Продуктът е разглеждан 11279 пъти от 18.05.2015.
Документация
  LM2596.pdf
 

DC/DC Импулсен модул за понижаване на напрежение и стабилизация на изходния ток - C2596 CC CV CH

 

ОПЦИЯ:   11*11*5MM САМОЗАЛЕПВАЩ ОХЛАДИТЕЛ ЗА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ И ТРАНЗИСТОРИ


Параметър Стойност
Входно напрежение DC 4.5-35V
Максимално входно напрежение DC 35V МАКС.
Изходно напрежение DC 1.23V до 30V плавно регулируемо с многооборотния тример от ляво

Номинален изходен ток

0~2,2А, плавно рег. с многооборотния тример от дясно

Индикация при достигане на желана 

стойност на изходният ток   

0.1~2,2А, плавно рег. с многооборотния тример в средата
Максимален изходен ток 3A, с допълнително охлаждане
КПД 80~92%
Защита от късо и претоварване да, ограничаване на тока
Защита от прегряване да, 125ºC - температура на кристала
Работна граница -20ºC~60ºC
Габаритни размери [mm] 48x23x13

 

Предимства:

 • Модулът предимно се ползва за зареждане на батерии
 • настройка на изх. напрежение и ток с многооборотни тримери
 • задаване на изходното напрежение или на максималното зарядно напрежение (ляв тример)
 • задаване на максимален изходен ток или максималния заряден ток (десен тример)
 • задаване на токовият праг, при който светва (ОК) светодиодa (среден тример)
 • индикаторен светодиод (CH) при зареждане (charge)
 • индикаторен светодиод (CC) при преминаване в режим на константен ток (constant current)
 • индикаторен светодиод (OK) при достигане на зададена стойност на токов праг.
  Удобно е да се настрои на 5-10% от максималния заряден ток.
  По този начин при достигане тази стойност на тока ще светне светодиод (OK) и ще индицира, че батерията е заредена .
 • до 1.5V (Typ. 1.16V) разлика между входното и изходното напрежения
 • до 3A изходен ток (с допълнително охлаждане)
 • честота на превключване : 150 kHz
 • много ниска консумация на празен ход, около 10mA (0,01А)
 • температурна защита
 • входно напрежение до 35V
 • висока стабилност на изходното напрежение
 • високо КПД
 • без нужда от допълнително охлаждане до 2,2А
 • високочестотно DC/DC преобразуване, което води до намаляване на размерите на устройството

 

Приложение:

 • зарядно за всякакви батерии в диапазона 1,23V~35V, само настройвате точното зарядно напрежение и заряден ток
 • високоефективно преобразуване при приложение в автомобил
 • регулируем лабораторен източник на напрежение
 • LED драйвер с постоянен ток
 • димиране на устройства
 • лабораторно захранване

 

 • Висока стабилност на изходното напрежение при промяна на температурата и товара
 • Не е необходимо използването на радиатор до 1.5-2А изходен ток ( медните слоеве на платката се използват за радиатори) 
 • Внимание ! Между входната и изходната маси ( IN-  и  --) има шунтов резистор ,който е реализиран като медна пътечка върху платката.
  За правилната работа на модула е необходимо минусовия проводник на източника да се свърже към ( IN- ), а минусовия проводник от товара към ( -- )

 

Малки габаритни размери

Високата честота на преобразуване позволява да се използват все по-малки като стойности и габаритни размери елементи - индуктивности, кондензатори, което позволява да се намалят габаритните размери на модулите и от там на цялото устройство.

 

Настройка на модула:

1. Настойване на изходното напрежение:

Захранва се модула и се оставя да работи на празен ход (без товар). Свързва се волтметър на изхода и с въртене на левия тример се настройва изходното напрежение до желаната стойност
(например 12.6V=3*4.2V за заряд на три последователни клетки Li-On всяка с максимално напрежение при пълен заряд 4.2V )

2. Настойване на изходният ток:

Изключва се захранващото напрежение. На изхода се включва се амперметър с обхват няколко ампера. Включва се захранващото напрежение. 

С въртене на десния тример се настройва максималният заряден ток до желаната стойност (максимум 1.5-2А , ако няма допълнително охлаждане).
( например 1A за Li-On батерии с капацитет 2200mAh)

3. Настройката на токов праг:

При максимален заряден ток от 1A , тока при който е необходимо да светне диода OK  е около 50-100mA (5-10% от макс. заряден ток)

След настройките от т. 1 и 2 се свързват последователно три клетки Li-On и амперметър към модула. Включва се захранване към модула и започва заряд на клетките, като амперметъра индицира зарядния ток.

Когато амперметъра покаже ток около 50-100mA, средния тример се върти дотогава докато не светне светодиода OK.


 

 

 
ОПЦИЯ:   11*11*5MM САМОЗАЛЕПВАЩ ОХЛАДИТЕЛ ЗА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ И ТРАНЗИСТОРИ
 Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти