Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Програмируем понижаващ захранващ модул 0-50V / 0-5A DPS5005

Продуктов код:  •  4216-02  •  
Производител:
Наличност:
Продуктът е разглеждан 2011 пъти от 16.10.2017.
Документация
  DPS5005.pdf
 

CC, CV програмируем понижаващ захранващ модул 0-50V / 0-5A - DPS5005

ОПЦИЯ: КУТИЯ ЗА ПРОГРАМИРУЕМ ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

Параметър Стойност
Входно напрежение DC 6-55V
Максимално входно напрежение DC 55V МАКС.
Коефициент на отношение м/у входно и изходно напрежение

1.1 ( т.е. входното напрежение трябва да бъде
поне с 10% по-голямо от изходното)

Изходно напрежение DC

0V до 50V програмируемо с точнот до 0.1V(100mV)

с многооборотен потенциометър (енкодер)

Изходен ток 0А до 5А програмируемо с точнот до 0.01A(10mA)

с многооборотен потенциометър (енкодер)

Максимален изходен ток

5A  (до 2A без принудително охлаждане)

Точност при измерване :          на напрежение +/-(0.5% + 1 digit)
на ток  +/-(0.5% + 2 digit)
Максимална изходна мощност 0-250W
Защита от късо и претоварване да, ограничаване на тока
Защита от прегряване не, при по-големи натоварвания се препоръчва
принудително охлаждане с малък вентилатор
Работна граница -20ºC~60ºC
Габаритни размери с/без монтиран вентилатор[mm]       79x43x48
Размери на отвора, за панелен монтаж [mm] 71x39

 

Начин на работа:

 • бутон ON/OFF : активира изхода на модула
 • бутон SET :
  - активира меню за настройка
  - потвърждава направена настройка чрез задържане поне за 2 секунди
  - връща към основното меню
 • бутон М1 :
  -  бутон за бърза настройка на изходното напрежение извън менюто за настройка
  (с натискане на енкодера се избира цифрата преди или след десетичната точка)
  (с въртене на енкодера се избира стойността)
  -  избира запаметена информация (Memory 1) чрез задържане
  -  придвижване нагоре в меню за настройка
 • бутон М2 :
  -  бутон за бърза настройка на изходния ток извън менюто за настройка 
  (с натискане на енкодера се избира цифрата преди или след десетичната точка)
  (с въртене на енкодера се избира стойността)
  - избира запаметена информация (Memory 2)  чрез задържане
  - придвижване надолу в меню за настройка
 • Потенциометър (енкодер) с бутон :
  - при кратко натискане активира желания параметър за настройка (в меню настройки)
  - прехвърля към десетици ,към единици,към десети и към стотни(за ток) при задаване на стойност на даден параметър
  - заключва или отключва бутоните за достъп (в основното меню)
  - при въртене променя стойност или позиция на избран параметър.

 

С бутон SET - активираме менюто за настройка

С бутони М1/М2 се придвижваме нагоре/надолу по менюто за настройка.

Избор на 7 параметъра на настройка: U-SET, I-SET, S-OVP, S-OCP, S-OPP, B-LED, M-PRE, S-INI

След като сме се спрели на някой конкретен параметър ( например U-SET ) , го потвърждаваме чрез натискане на копчето на енкодера.
С последстващо въртене и натискане на копчето на енкодера задаваме желаната стойност за изходно напрежение.

По аналогичен начин се настройват параметрите:  
- I-SET  за максимален изходен ток, 
- S-OVP за максимален напрежителен праг на защита (при достигане на този праг изхода се деактивира)
- S-OCP за максимален токов праг на защита (при достигане на този праг изхода се деактивира)
- S-OPP за максимален праг на защита по мощност (при достигане на този праг изхода се деактивира)

B-LED : чрез въртене на енкодера променяме нивото на осветеност на подсветката на дисплея.
S-INI : ако е избран ON след подаване на захранване на модула изхода му ще е активен, ако OFF - изхода ще е неактивен.

 M-PRE : дава възможност за запаметяване на 10 различни режима на работа - M0, M1, M2, M3, M4...........M8, M9
Всеки режим Mx съдържа данни за 
5-те параметъра на настройка: U-SETI-SETS-OVP, S-OCP, S-OPP , както и възможност за включен или изключен изход (ON/OFF) след активирането на режима.
В 
M-PRE избираме например М0 и ON. Правим избор за ток , напрежение и прагове на защита и за да запаметим данните натискаме бутон SET продължително (поне 2 секунди) след настройка на последния параметър.
Ако последният параметър за настройка е например  I-SET  , след задаване на стойност за него натискаме и задържаме  бутон SET!
Излизаме от режим настройки. В основното меню задържаме бутон SET продължително. На екрана се появява режим M0. Натискаме бутон SET за активиране на режима M0.
Ако изхода е бил активен при стартиране на режима M0 ще продължи да бъде активен поради избор на функцията 
ON. Ако изборът е бил OFF, изхода ще се изключи.

По същият начин се процедира с останалите режими M1, M2, M3, M4...........M8, M9 в меню настройки.
За да изберем, който и да е от тях, в основното меню 
задържаме бутон SET продължително и след появата на режим M0 използваме енкодера.

Бърз достъп (с бутони) има само за два режима : M1 и M2.

Енкодера заключва или отключва бутоните чрез натискане и задържане поне за 2 секунди.

      

Внимание:

При по-големи натоварвания се препоръчва принудително охлаждане с малък вентилатор!

Модулът е понижаващ, от което следва че най-натоварения режим ще бъде при максимален изходен ток и голяма разлика м/у входно и изходно напрежение.

Пример за такъв режим е следният:  входно напрежение 55V, изходно 5V и изходен ток 5A.


Предимства:

 • регулиране на изходното напрежение с точност до 100mV
 • регулиране на изходния ток с точност до 10mА
 • дисплей с 5 нива на осветеност
 • потенциометър енкодер за настройка с дълъг експлоатационен срок
 • възможност за запаметяване на два режима за изходни напрежение и ток
 • позволява до 10%  разлика между входното и изходното напрежениe
 • позволява до 5A номинален изходен ток
 • много ниска консумация на празен ход, около 10mA (0,01А)
 • защита от обратно включване на захранващото напрежение
 • висока стабилност на изходното напрежение
 • високо КПД
 • без нужда от допълнително охлаждане до 2А изходен ток (при максимална разлика м/у входно и изходно напрежение)
 • високочестотно DC/DC преобразуване, което води до намаляване на размерите на устройството

Приложение:

 • зарядно за всякакви батерии до 50V, като се задава точното зарядно напрежение и максималния заряден ток.
 • регулируем лабораторен източник на напрежение и ток
 • LED драйвер с константно напрежение, или константен ток
 • димиране на устройства с входно напрежение до 50V и ток до 5A

 

 

 

 

ОПЦИЯ: КУТИЯ ЗА ПРОГРАМИРУЕМ ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти