Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

DIY DC/DC Понижаващ модул YH11074A с токова регулация

Продуктов код:  •  4831-03  •  
Производител:
Няма наличност.
Продуктът е разглеждан 8180 пъти от 26.01.2016.

DC/DC Импулсен модул за понижаване на напрежение с токова регулация YH11074A 

 

Параметър Стойност
Входно напрежение DC 4-32V
Максимално входно напрежение:    35V 
Изходно напрежение DC

1.25V до (Uвх.-1V),  плавно регулируемо

с многооборотен тример

Номинален изходен ток 5-6А (регулируем от 0.3А) без допълнително охлаждане
Максимален изходен ток до 8-10A, с допълнително охлаждане
КПД 89~95%
Защита от късо и претоварване

ограничаване на изходният ток до стойност определена

чрез многооборотен тример

Защита от прегряване да
Работна граница -20ºC~60ºC
Габаритни размери [mm] 62x27x21

 

Начин на работа:

 • с тримера CV позициониран до входните клеми (вход+/-) се задава изходното напрежение
 • с тримера CC позициониран срещу изходните клеми (изход-/+) се задава максималният ток (или ток на късо)
 • вход (-)  е различен от изход (-) , т.е не трябва  да се свързват заедно при окабеляването на модула!

 

Важно при работа с модула:

 

 • защита от превишаване на максималното входно напрежение няма
 • защита от обратно включване на захранващото напрежение няма
 • ако ще се ползва за зареждане на батерии, е необходимо да се постави диод (примерно 1N5819) между входа и изхода на модула (катод свързан към Uin+ и анод свързан към Uout+),
  При отпадане на входното захранване напрежителния потенциал от батерията ще се появи както на изхода, така и на входа на модула, което ще го предпази от дефектиране.


Предимства:

 • плавно регулиране на изходното напрежение
 • плавно регулиране на изходния ток
 • индикатор (зелен светодиод) за изходното напрежение
 • многооборотни потенциометри за настройка с дълъг експлоатационен срок
 • до 1V разлика между входното и изходното напрежениe
 • до 6A номинален изходен ток
 • ниска консумация на празен ход, около 20-30mA
 • температурна защита
 • висока стабилност на изходното напрежение
 • синхронен изправител
 • високо КПД
 • без нужда от допълнително охлаждане до изходни токове от 5-6A
 • високочестотно 150kHz DC/DC преобразуване, което води до намаляване на размерите на устройството

Приложение:

 • зарядно за всякакви батерии в диапазона 1,25V~34V, само настройвате точното зарядно напрежение и максималния заряден ток.
 • точно регулиране на желания максимален изходен ток
 • високоефективно преобразуване при приложения в автомобил
 • регулируем лабораторен източник на напрежение и ток
 • LED драйвер с постоянно напрежение или постоянен ток
 • димиране на устройства с изходно напрежение до 34V/6A


Регулиране на изходното напрежение

Регулирането се извършва посредством винта на многооборотния потенциометър позициониран срещу клемите "вход+/-. За да се поддържа стабилно изходното напрежение при консумация до 6A, е необходимо входното напрежение да бъде с поне 1V повече. Устройството не може да повишава - примерно не може да получите 12V от входно 5V, а само обратното. Настройката на изходното напрежение е плавна и може да се зададе всякаква желана стойност между 1.25V и (Uвх-1). 


Регулиране на лимита на изходният ток

Регулирането се извършва посредством винта на многообортния потенциометър позициониран срещу клемите "изход-/+. Използва се амперметър с обхват 10Ампера.Преди включването на амперметъра ,тримера трябва да се завърти обратно на часовниковата стрелка минимум 15 оборота (или до крайно ляво положение,за минимален изходен ток).Включва се амперметъра директно към изходните клеми. Тримера се завърта по посока на часовниковата стрелка до положение, при което показанията на амперметъра достигнат желаната стойност на тока.Ако тази стойност се настрои да бъде 5 ампера ,това означава ,че в работен режим изходният ток няма да надвишава 5 ампера.


 

Продуктът се намира в категории:
 
Свързани продукти