Zahranvane.com Вход в профила

Количка

Количката Ви е празна.
 

Програмируем понижаващ захранващ модул DP30V3A

Продуктов код:  •  1000-08  •  
Производител:
не се доставя / произвежда повече.
Продуктът е разглеждан 8482 пъти от 04.06.2015.
Документация
  TD7590.pdf
 

CC, CV програмируем понижаващ захранващ модул DP30V3A 

Продуктът има заместител : 1100-03

ОПЦИЯ: КУТИЯ ЗА ПРОГРАМИРУЕМ ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

Параметър Стойност
Входно напрежение DC 6-35V
Максимално входно напрежение DC 35V МАКС.
Изходно напрежение DC

0V до 32V програмируемо с точнот до 0.1V(100mV)

с многооборотен потенциометър (енкодер)

Изходен ток 0А до 3.10А програмируемо с точнот до 0.01A(10mA)

с многооборотен потенциометър (енкодер)

Максимален изходен ток

до 1A без принудително охлаждане (без вентилатор)

до 3.1А с принудително охлаждане (с монтиран вентилатор)

Вентилаторът стартира автоматично при изходен ток >1А

Точност при измерване на напрежение и ток          +/-1%
Максимална изходна мощност 99W
Защита от късо и претоварване да, ограничаване на тока
Защита от прегряване да ,при 165ºC сработва вътрешната защита на TD7590
Работна граница -20ºC~60ºC
Габаритни размери с/без монтиран вентилатор[mm]       79x43x42/26
Размери на отвора, за панелен монтаж [mm] 71x39

 

 

 

 

Начин на работа:

 • бутон ON/OFF - активира изхода на модула
 • бутон SET - активира меню за настройка S-MD, потвърждава направена настройка с преминаване към нормален режим на работа R-MD.
 • бутон М1 - избира запаметена информация(данни), придвижване нагоре при настройка, запаметяване на нова информация(данни)
 • бутон М2 - избира запаметена информация(данни), придвижване надолу при настройка, запаметяване на нова информация(данни)
 • Потенциометър (енкодер) с бутон - при натискане избира режима на който сме се спрели, прехвърля към десетици ,към единици,към десети и към стотни(за ток).
  При въртене променя цифрата от избраната десетична позиция или избира ниво на осветеност на подсветката на дисплея в режим B-LED.

      С бутон SET - активираме менюто за настройка S-MD 

      С бутони М1/М2 се придвижваме нагоре/надолу по менюто за настройка.

      Избор на 4 параметъра на настройка: U-SET, I-SET, M-PRE, B-LED

      След като сме се спрели на някой конкретен параметър ( например U-SET ) , го потвърждаваме чрез натискане на копчето на енкодера.

      С последстващо въртене и натискане на копчето на енкодера задаваме желаната стойност за изходно напрежение. По аналогичен начин се настройва параметъра  I-SET  за максимален изходен ток.

      След като сме задали стойности за изходно напрежение и ток , може да ги запаметим като активираме M-PRE и натиснем продължително М1 или М2 (ако натиснем M1, след запаметяване се изписва М1 OK ).  

      Задаваме нови стойности за напрежение и ток , като тях запаметяваме с M2.

      Избираме параметър B-LED . С въртене на енкодера променяме нивото на осветеност на подсветката на дисплея.

      С бутон SET - излизаме към нормален режим на работа R-MD.

      В нормален режим на работа може да изберем запаметените данни в банка M1 или M2, като натиснем продължително бутон M1 или бутон M2. Активираната банка се засветява в червено.

      

Внимание:

Платката на вентилатора съдържа конектори, с които да бъде монтирана към модула.

Трябва да се спази правилната посока на монтаж на платката с вентилатор към модула.

За сравнение с правилната позиция , моля погледнете снимката по-долу!

 

Предимства:

 • регулиране на изходното напрежение с точност до 100mV
 • регулиране на изходния ток с точност до 10mА
 • дисплей с 5 нива на осветеност
 • потенциометър енкодер за настройка с дълъг експлоатационен срок
 • възможност за запаметяване на два режима за изходни напрежение и ток
 • позволява до 1V  разлика между входното и изходното напрежениe
 • позволява до 3A номинален изходен ток
 • много ниска консумация на празен ход, около 10mA (0,01А)
 • температурна защита
 • защита от обратно включване на захранващото напрежение
 • висока стабилност на изходното напрежение
 • високо КПД
 • без нужда от допълнително охлаждане до 1А изходен ток
 • допълнителен мини вентилатор с лесен монтаж за изходни токове по-големи от 1А
 •  автоматично стартиране на вентилатора при изходен ток  по-голям от 1А
 • високочестотно DC/DC преобразуване, което води до намаляване на размерите на устройството

Приложение:

 • зарядно за всякакви батерии до 32V, като се задава точното зарядно напрежение и максималния заряден ток.
 • регулируем лабораторен източник на напрежение и ток
 • LED драйвер с константно напрежение, или константен ток
 • димиране на устройства с входно напрежение до 32V и ток до 3A

 

 

 

ОПЦИЯ: КУТИЯ ЗА ПРОГРАМИРУЕМ ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

Продуктът се намира в категории:
   
  Свързани продукти